All-in Werkgeversprijs 2022

Welke werkgever komt in aanmerking voor de All-in Werkgeversprijs Rivierenland 2022?

Wie is de meest inclusieve werkgever van Rivierenland? Welke ondernemer is een inspirerend voorbeeld en neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en biedt werknemers met een arbeidsbeperking een kans? U kunt vanaf nu zelf een werkgever nomineren. Op donderdag 30 juni organiseert het WerkgeversServicepunt Rivierenland in opdracht van VNO-NCW Rivierenland en RW-POA Rivierenland een feestelijk moment om de winnende inclusieve werkgevers in Rivierenland te bedanken. Op deze de dag zullen de wethouders de All-in werkgeversprijs Rivierenland 2022 uitreiken aan de meest inclusieve werkgevers van de 8 gemeenten in Rivierenland.

Nomineren

Iedereen in Rivierenland mag één werkgever nomineren voor de All-in Werkgeversprijs 2022. Via een nominatieronde en het uiteindelijke juryrapport worden de winnaars op 30 juni bekend gemaakt. Alle werkgevers die gevestigd zijn in Rivierenland en in de dagelijkse praktijk laten zien dat ze als inclusief werkgever actief zijn, komen in aanmerking voor nominatie voor de All-in Werkgeversprijs. Helaas kunt u niet meer nomineren, de aanmelding hiervoor is gesloten.

Om genomineerd te worden voor nominatie All-in werkgeversprijs gelden de volgende criteria:

In willekeurige volgorde:

Hoe geeft de werkgever inclusief werkgeverschap vorm:

  • Periode waarin inclusief werkgeverschap is getoond (tenminste 12 maanden)
  • Welke creatieve en inventieve oplossingen worden er geboden?
  • De contractvormen die de werkgever aanbiedt (detachering, tijdelijk of vast dienstverband)

Welke kansen de werkgever zijn werknemers biedt:

  • De mate waarin een inclusieve werkomgeving geboden wordt; welke creatieve en inventieve oplossingen worden er geboden?
  • Hoe de werkgever bijdraagt aan de verdere doorontwikkeling van zijn werknemers.

De voorbeeldfunctie voor andere werkgevers:

  • Ambassadeurschap – Het actief (willen) vervullen van de rol van ambassadeur voor de inclusieve arbeidsmarkt;
  • Navolgbaarheid – De wijze waarop en mate waarin de werkgever een inspiratiebron voor andere werkgevers is.

Wie waren de winnaars van de All-in werkgevers 2020?

Wat verstaan we onder All-in werkgeverschap?

Werkgevers (overheid/ bedrijfsleven) die werk maken van de inclusieve arbeidsmarkt. Dat is een arbeidsmarkt waarin iedereen, dus ook mensen met een beperking, duurzaam en naar vermogen kunnen deelnemen. Steeds meer werkgevers nemen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en bieden werknemers met een arbeidsbeperking een kans in hun organisatie.

De aard van de inzet kan variëren; geboden kansen en mogelijkheden verschillen per werkgever. Deze werkgevers denken creatief mee en creëren draagvlak binnen de organisatie. Gunnen de werknemer de tijd om zich te ontplooien en zorgen voor extra aandacht en begeleiding. Zodoende bieden deze werkgevers duurzaam werk en stellen iedereen in staat om naar vermogen bij te dragen aan de organisatie en zo volwaardig te participeren in de maatschappij. Deze werkgevers verdienen het predicaat ‘All-in werkgever’.

Vlogs