Gezien de ontwikkelingen en voorzorgsmaatregelen rondom het Coronavirus is besloten om de Dag van de 1000 voorbeelden en daarmee dus ook de uitreiking van de All-in Werkgeversprijs 2020 uit te stellen.

Het voorstel is om de uitreiking van de prijs alsnog te laten plaatsvinden op de nieuwe datum van de landelijke Dag van de 1000 voorbeelden. Het is op dit moment nog niet bekend wanneer deze dag gaat plaatsvinden. Voor meer informatie zie: https://www.opnaarde100000.nl/dag-van-de-duizend-voorbeelden/ 

De direct betrokkenen ontvangen persoonlijk bericht zodra er meer bekend is.

All-in Werkgeversprijs Rivierenland 2020

Wie is de meest inclusieve werkgever van Rivierenland? Welke ondernemer is een inspirerend voorbeeld en neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en biedt werknemers met een arbeidsbeperking een kans?

Kortom: wie komt in aanmerking voor de All-in Werkgeversprijs Rivierenland 2020?

All-in Werkgeversprijs

Op 19 maart 2020 organiseert VNO-NCW binnen het project ‘Op naar de 100.000 banen’ de Dag van de Duizend Voorbeelden. In nauwe samenwerking geven RW-POA Rivierenland, Werkzaak Rivierenland, gemeente Buren en Neder-Betuwe samen met VNO-NCW Rivierenland, wederom invulling aan dag door de werkgeversprijs voor inclusief ondernemerschap uit te reiken.

Wat verstaan we onder All-in werkgeverschap? Werkgevers (overheid/ bedrijfsleven) die werk maken van de inclusieve arbeidsmarkt. Dat is een arbeidsmarkt waarin iedereen, dus ook mensen met een beperking, duurzaam en naar vermogen deelnemen. Steeds meer werkgevers nemen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en bieden werknemers met een arbeidsbeperking een kans in hun organisatie. De aard van de inzet kan variëren; geboden kansen en mogelijkheden verschillen per werkgever.

Deze werkgevers denken creatief mee en creëren draagvlak binnen de organisatie. Gunnen de werknemer de tijd om zich te ontplooien en zorgen voor extra aandacht en begeleiding. Zodoende bieden deze werkgevers duurzaam werk en stellen iedereen in staat om naar vermogen bij te dragen aan de organisatie en zo volwaardig te participeren in de maatschappij. Deze werkgevers verdienen het predicaat ‘All-in werkgever’.

 

Wie waren de winnaars van de All-in werkgevers 2019?

 

Vlogs

Nomineren

Iedereen in Rivierenland mag één werkgever nomineren voor de All-in Werkgeversprijs 2020. Alle werkgevers die gevestigd zijn in Rivierenland en in de dagelijkse praktijk laten zien dat ze als inclusief werkgever actief zijn, komen in aanmerking voor de All-in Werkgeversprijs.

De mogelijkheid tot nomineren voor de All-in Werkgeversprijs 2020 is helaas gesloten. Op donderdag 19 maart wordt de winnaar per gemeente bekend gemaakt. Als u nog dringende vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met Nicole Westerterp (westerterp@rwpoa.nl)

De genomineerde bedrijven!

Wie waren de winnaars van de All-in werkgevers 2019?

 

Shares
Share This