Terugblik en Vooruitblik

WSP Rivierenland

De wetgever wijzigde dit jaar de wet SUWI (Wet Structuur Uitvoeringsorganisaties Werk en Inkomen). Deze wet gaat o.a. over de regionale dienstverlening aan werkgevers. De wetgever besloot, mede op verzoek van de werkgeversvertegenwoordiging, dat deze dienstverlening eenduidiger en herkenbaarder moet worden, ook over de regionale grenzen heen. In mei 2022 is het WSP Rivierenland van start gegaan.

In Rivierenland werken UWV en gemeenten al vele jaren samen aan de regionale dienstverlening aan werkgevers. De gewijzigde SUWI heeft gevolgen voor de naamgeving, het digitale loket en de dienstverlening die nu vanuit één gezamenlijk regionaal Werkgeversservicepunt (WSP) Rivierenland gaat plaatsvinden.

RW-POA faciliteerde dit jaar gesprekken tussen UWV, Werkzaak Rivierenland en Gemeente Buren zodat zij over de invulling van de gewijzigde SUWI afspraken konden maken. Inmiddels is convenant voor samenwerking getekend en is het WSP Rivierenland in mei 2022 operationeel geworden.Lees het persbericht over de start van WSP Rivierenland hier >>