Werkzaak Zomeractie 2017 i.s.m. VNO-NCW

jul 5, 2017 | Nieuws

Werkzaak Rivierenland heeft een zomeractie in voorbereiding waarbij accountmanagers op bezoek gaan bij bedrijven in de regio. De actie, die wordt opgezet in nauwe samenwerking met VNO-NCW Midden, geeft een antwoord op het 10 puntenplan dat VNO – NCW onlangs presenteerde.

Het doel van de zomeractie is de Banenafspraak en de dienstverlening van Werkzaak (opnieuw) onder de aandacht te brengen van werkgevers in de regio. Rivierenland doet het, landelijk gezien, goed als het gaat om het realiseren van de Banenafspraak. De samenwerking tussen werkgevers en werknemers loopt soepel, zo blijkt ook uit het filmpje.

Tijdens de zomeractie zullen de accountmanagers in hun contacten met werkgevers ook de speciale toolkit onder de aandacht brengen die ontwikkeld is door www.opnaarde100000.nl

Maak een afspraak!

De actie loopt in de zomermaanden, waarbij het accent zal liggen op de maand augustus.

Voor meer informatie over de zomeractie van Werkzaak of het maken van een afspraak, neem contact op met Sophia Hardeman, Communicatiemedewerker Werkzaak. Sophia is te bereiken onder nummer  088-9375 206 of 06-14235717 en via de mail:shardeman@werkzaakrivierenland.nl