Vraag altijd naar het waarom!

sep 11, 2017 | Nieuws

Waarom? Dat verzuchten werkgevers wanneer ik ze spreek over de Banenafspraak. Zij worden gek van alle regeltjes en procedures. Toch is mijn advies aan u: blijf volharden! Want uiteindelijk worden uw inspanningen om mensen aan te nemen ruimschoots beloond.

En ja, zelf word ik ook gek gemaakt. Ondanks dat ik zeer actief ben in de wereld van de Banenafspraak. Ik werk voor de Programmaraad, het samenwerkingsverband van VNG, UWV, Divosa en Cedris, om een goede uitvoering van de Banenafspraak in de arbeidsmarktregio’s te stimuleren.

Tevens houd ik me als bestuurslid van de Friese afdeling van VNO-NCW-MKB Noord bezig met arbeidsmarkt en onderwijs. En in mijn eigen bedrijf werkt iemand met een handicap. Toch vraag ik me regelmatig af: waarom?

Geen goed beeld
Wat schuurt er dan? Ik merk dat werkgevers ideeën en verwachtingen hebben die niet overeenkomen met de praktijk van de publieke arbeidsbemiddeling. Zij gaan er vaak ten onrechte vanuit dat gemeenten en UWV kunnen beslissen voor en over mensen. Ook hebben veel werkgevers geen goed beeld van kandidaten.

Houd er rekening mee dat zij een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben en meestal laagopgeleid zijn. Hierover vindt u erg handige informatie in de Kandidatenverkenner Banenafspraak.

Verschillende knelpunten
Ik merk ook dat werkgevers aanlopen tegen verschillende knelpunten bij de publieke arbeidsbemiddeling. Zo presenteren werkgeversservicepunten zich als uitzendorganisaties. Dat zijn ze niet en dat kunnen ze ook niet zijn, gezien de verschillen in competenties, werkwijze en aansturing.

Een groot probleem is dat arbeidsmarktregio’s geen geharmoniseerd beleid hebben. Ja, op papier is dat er! Maar de praktijk is weerbarstig. Er kunnen allerlei redenen zijn waarom het beleid niet goed wordt uitgevoerd. Denk onder andere aan de politieke waan van de dag, de belemmeringen door landelijke wetgeving en lokale verordeningen en de beperkte flexibiliteit van overheidsorganisaties.

Het woud van de Banenafspraak
Er zit voor u maar één ding op. Laat u goed informeren en maak stevige afspraken. Vraag altijd naar het waarom!

Neem geen genoegen met antwoorden als ‘nee’ en ‘dat weet ik niet’ en ook niet met het uitblijven van een reactie van uw publieke accountmanager. Ziet u door de bomen het bos niet meer? Schakel een arbeidsmarktintermediair in; die kent de weg door het woud van de Banenafspraak.

De aanhouder wint is niet voor niets een gevleugelde uitspraak. Een inclusief bedrijf leidt tot positieve kwalitatieve resultaten. Dus gewoon doen!

 

Renate Westdijk

Ondernemer met een warm hart voor de inclusieve samenleving.