Voorzitter RW-POA Rivierenland

aug 20, 2017 | Nieuws

Op 21 juni jl. is Ben Brink benoemd tot wethouder van de gemeente Tiel met in zijn portefeuille onder meer Arbeidsmarkt en Werkgelegenheid, Economie en Ruimtelijke Ordening. Ben volgt daarmee Corry van Rhee- Oud Ammerveld op en wordt daarmee de nieuwe voorzitter van RW-POA Rivierenland.

Ben Brink heeft veel ervaring als bestuurder. Hij is 12 jaar raadslid geweest voor de Tielse PvdA, waarvan 6 jaar fractievoorzitter. In 2014 nam hij afscheid van de politiek.
Daarnaast was hij jarenlang hoofd van de afdeling Plannen bij Waterschap Rivierenland. Hij heeft een nuchtere blik en is gemotiveerd om zich dossiers snel eigen te maken.

Zo is hij enorm gemotiveerd om het regionale arbeidsmarktbeleid en de realisatie van de doelstellingen uit de Banenafspraak te stimuleren. De samenvoeging van het Regionaal Werkbedrijf en Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt (RW-POA Rivierenland) tot één netwerkorganisatie ziet hij als een groot voordeel: ‘Economie, arbeidsmarktbeleid en onderwijs zijn nauw met elkaar verbonden. Met RW-POA Rivierenland hebben betrokken partijen in de regio een platform gecreëerd om vraagstukken integraal aan te pakken.’

Een van die vraagstukken is het realiseren van de Banenafspraak. Onder zijn voorzitterschap wil hij de goede weg die werkgevers en RW-POA zijn ingeslagen, vervolgen: ‘Rivierenland behaalt tot nu toe de doelstellingen van de Banenafspraak, waarbij de aantallen in de sector Markt de doelstellingen zelfs overstijgen.’

De komende jaren nemen de doelstellingen toe. Ben Brink: ‘het wordt daarmee voor RW-POA nog belangrijker om werkgevers, waaronder ook onderwijs- en overheidswerkgevers, te ondersteunen in het realiseren van banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Een stevige uitdaging voor de komende jaren, maar met elkaar gaat het lukken.’

We wensen Ben veel succes en plezier in zijn nieuwe rol als voorzitter RW-POA Rivierenland!

Het ondersteuningsteam RW-POA Rivierenland