Vacature arbeidsmarktcoach Gelrepact

Voor het bovenregionale plan Gelrepact zijn we op zoek naar arbeidsmarktcoaches voor 8-10 uur per week voor het project “Leren en ontwikkelen MKB Gelderland”

Doel van het project is om bij meer bedrijven te komen tot een passende leercultuur en strategie en het handen en voeten te geven door middel van voordoen, samen doen en overdragen door de arbeidsmarktcoaches. Met Leren en ontwikkelen MKB Gelderland wordt vanuit de vraagbehoefte van ondernemers op het gebied van leren & ontwikkelen van medewerkers uit MKB-bedrijven (orde grootte 20-100 werknemers) gestart met het vormgeven van een lerende cultuur en het uitwisselen van ervaringen via een lerende community. De bedrijven gaan individueel en samen aan de slag met het bedenken en de invoering van verbeteracties.

In de 6 Gelderse arbeidsmarktregio’s starten elk 8 bedrijven met een ontwikkeltraject. De arbeidsmarktcoaches hebben bij deze bedrijven de rol van voordoen, samen doen en overdragen.

Gevraagd:

 • HBO denk- en werkniveau
 • Praktisch denkend en handelend in een ondernemende omgeving
 • Vermogen om op en met verschillende niveaus te communiceren
 • Inlevingsvermogen t.a.v. medewerkers en een doe-cultuur
 • Ervaring met het opstellen van ontwikkelplannen en -paden (organisatie- en medewerkersniveau)
 • Kennis hebben van verschillende leerstijlen
 • Ervaring met het trainen en coachen van ondernemers en leidinggevenden
 • Het doel voor ogen houden, resultaatgericht en focus vast houden
 • Kennis van financiële regelingen en scholingsmogelijkheden

Werkzaamheden voor de arbeidsmarktcoach

 • Inventariseren stand van zaken m.b.t. de ontwikkelingsvraag van de organisatie
 • Inventariseren van de ervaringen van ingezette acties in het recente verleden
 • Formuleren van de doelstelling op de korte en (middel) lange termijn
 • Inzicht krijgen in de budgettaire ruimte en de tijdsinvestering van de organisatie
 • Coachen van directeuren/management
 • Coachen van leidinggevenden
 • Trainen medewerkers om te komen tot eigen ontwikkeltraject
 • Deelnemen aan lerende community

De functie heeft een omvang van gemiddeld 40 uur per maand voor de projectperiode van ongeveer 12 maanden. Bij voorkeur ga je aan de slag op inhuurbasis.

Heb je interesse:

Stuur dan jouw CV en motivatie naar Caroline Rijnbeek, projectleider arbeidsmarkt.

Mailadres: rijnbeek@vno-ncwmidden.nl

Heb je nog vragen dan kun je contact opnemen met Caroline Rijnbeek (06-12703910) of Haske van Aken (06-22650244).