Update pilot ‘Werken met een toekomstplan’ in Rivierenland

mei 7, 2019 | Nieuws

Het Nederlands Jeugdinstituut, Movisie, Ingrado, Divosa en de VNG pakken samen met het Rijk en de gemeenten de doorlopende ondersteuning van jongeren in een kwetsbare positie aan. Zodat niet iedere gemeente of professional het wiel opnieuw hoeft uit te vinden. Dit samenwerkingstraject heet Aanpak 16-27. Het is een verwijzing naar de levensfase waarbinnen doorlopende ondersteuning aan deze jongeren nodig is. Ondersteuning die niet begint of eindigt bij het 18e levensjaar.

In samenwerking nemen RW-POA Rivierenland, het RMC, Werkzaak en betrokkenen vanuit het transformatiefonds Jeugd/Wmo deel aan de pilot ‘Werken met een toekomstplan’. Deze pilot is onderdeel van de Aanpak 16-27 waarbij Rivierenland is geselecteerd als één van de pilotregio’s. In het kader van deelname aan deze pilot is er een interview gehouden met een aantal van de betrokkenen in Rivierenland. Het interview lezen?