Tour de la rivière

jul 4, 2017 | Nieuws

Strategische agenda RW-POA: tour de la rivière

In de loop van dit jaar werden er in vergaderingen en wandelgangen hardop vragen gesteld als: met welke thema’s op het gebied van onderwijs & arbeidsmarktbeleid moeten we als Rivierenland aan de slag de komende jaren?

Wat en wie hebben we nodig om samen de uitdagingen aan te gaan? Wat mag jij van mij en ik van jou verwachten? En ook: praten is leuk, maar wat gaan we concreet met elkaar doen?

Het ondersteuningsteam RW-POA Rivierenland heeft het initiatief genomen tot het opstellen van een gezamenlijke strategische agenda (missie, toegevoegde waarde, verrichtingen en inrichting).

Het team maakt deze zomer daarom een tour de la rivière:  we bezoeken leden van RW-POA om te luisteren naar ideeën, behoeftes en boodschappen om in het najaar samen te kunnen komen tot een agenda voor de komende jaren.

 

Praatplaat: samen bouwen aan RW-POA agenda

Om een goed zicht te krijgen welke onderwerpen er bij de partners leven op het gebied van Onderwijs en Arbeidsmarkt, bespreekt  het ondersteuningsteam de ‘praatplaat’ met de thema’s die inmiddels zijn geïnventariseerd.

De onderwerpen en de plaat worden toegelicht om vervolgens de gesprekspartner een pen te geven met de vraag ‘welke aanvullingen heb je, kan je onderwerpen preciseren en welke verbanden zijn er te leggen’.

Het is mooi om te ervaren dat er met deze gesprekken niet alleen blinde vlekken worden ingekleurd, maar het levert ook nieuwe onderwerpen en inzichten op. We zijn ook al een aantal keer verrast door lokale initiatieven en die het delen meer dan waard zijn.

Ook de inzet en rol die de komende jaren van RW-POA en het ondersteuningsteam verwacht wordt, is onderwerp van gesprek. De gesprekspartners hebben ook hier ideeën door. Termen als kenniscentrum, schakelpunt, verbinden en ontzorgen, zijn termen die nadrukkelijk naar voren komen.

Uit de tot nu toe gevoerde gesprekken,  gelezen rapporten en brainstormsessies begint zich een ‘agenda’ af te tekenen.

Voor meer informatie: Natalie Bremmer-Ursinus (secretaris RW-POA Rivierenland), 06-15656623, nbremmer@tiel.nl