‘t+2 regel’ opgeschort voor registraties in doelgroepregister

jan 17, 2018 | Nieuws

Met ingang van 30 december 2017 wordt het uitvoeren van de zogeheten ‘t+2 regel’ opgeschort tot 1 januari 2026. Dit betekent dat personen die niet meer voldoen aan de voorwaarden om als arbeidsbeperkte geregistreerd te zijn in het doelgroepregister in elk geval tot en met 31 december 2028 tot de doelgroep van de banenafspraak blijven behoren. Zij blijven dan ook meetellen voor de banenafspraak en het quotum arbeidsbeperkten.

 

De regering heeft op verzoek van werkgevers vanuit het bedrijfsleven en de overheidssector besloten om tot deze opschorting over te gaan. Werkgevers hebben namelijk aangegeven de huidige regel problematisch te vinden omdat personen, die niet meer aan de voorwaarden voldoen om als arbeidsbeperkte geregistreerd te zijn in het doelgroepregister, na twee jaar niet meer meetellen voor de banenafspraak.

De veranderingen worden voor werkgevers zichtbaar per 30 december 2017: zij krijgen vanaf dan de nieuwe einddatum van iemands registratie te zien wanneer zij een kandidaat opzoeken in het doelgroepregister.

Wat is de ‘T+2 regel’ ook al weer?

Zolang een persoon aan de voorwaarden voldoet om als arbeidsbeperkte geregistreerd te zijn, telt hij mee voor de banenafspraak en het quotum. Voldoet iemand niet meer aan de voorwaarden? Dan eindigt de registratie van deze persoon in het doelgroepregister op 31 december van het lopende jaar, plus nog twee jaar daarna. Gedurende die periode blijft hij nog meetellen voor de banenafspraak en het quotum. Dit wordt de ‘t+2 regel’ genoemd.

Negatieve gevolgen van de ‘t+2 regel’ voor werkgevers

Heeft een werkgever iemand uit het doelgroepregister in dienst, maar voldoet deze werknemer na verloop van tijd niet meer aan de voorwaarden om daarin te staan? En vervalt daarom op grond van de ‘t+2 regel’ zijn registratie in het doelgroepregister? Dan kan dat ertoe leiden dat deze werkgever nieuwe arbeidsbeperkte werknemers moet aannemen om aan het quotum te kunnen blijven voldoen. Ook verliest die werkgever dan een aantal voordelen waar hij voor zijn werknemer aanspraak op kon maken omdat deze in het doelgroepregister stond. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de no-riskpolis.

Wat zou het gevolg zijn als de ‘t+2 regel’ niet zou worden opgeschort?

Met het besluit om het uitvoeren van de ‘t+2 regel’ op te schorten, wordt voorkomen dat aan het eind van het huidige jaar in het doelgroepregister de registraties vervallen van personen die al in 2015 (het eerste jaar van de participatiewet) niet meer voldeden aan de voorwaarden voor registratie als arbeidsbeperkte in het doelgroepregister. Dit omdat aan het eind van het huidige jaar de eerste ‘meeteltermijn’ afloopt. Als de regelgeving niet zou worden aangepast, dan zouden er landelijk per 1 januari 2018 circa 2.000 personen uit het doelgroepregister worden verwijderd.

UWV voert in de systemen de wijziging door dat personen die niet meer voldoen aan de voorwaarden voor opname in het doelgroepregister, daar pas uitstromen vanaf 2028. Dit meldt UWV ook in de communicatie richting klanten en gemeenten.

Nieuw regeerakkoord

De bewindslieden van het nieuwe kabinet hebben laten weten dat zij het uitvoeren van de ‘t+2 regel’ niet enkel willen opschorten, maar deze regel in het geheel willen afschaffen zodat er helemaal geen sprake meer is van registraties die in het doelgroepregister vervallen. Voor het afschaffen van de ‘t+2 regel’ is echter een wetswijziging nodig; de opschorting kan daarentegen via een ministeriële regeling geregeld worden. Het wetstraject voor de afschaffing wordt binnenkort in gang gezet.