Subsidieregeling Sociale Innovatie – Provincie Gelderland

jul 3, 2019 | Nieuws

De economie verandert snel door digitalisering en robotisering. Technische vernieuwing kan niet zonder sociale vernieuwing. Met de regeling Sociale Innovatie daagt provincie Gelderland werkgevers uit meer te investeren in scholing en nieuwe manieren van samenwerking. Door slim samen te werken en talent beter te benutten kunnen bedrijven het beste uit hun mensen halen.

Bij innovatie denken we snel aan technologische innovatie, maar we hebben sociale innovatie nodig om dit te laten werken. Door slimmer (samen) te werken en het werk beter te organiseren kunnen medewerkers het beste uit zichzelf halen en daarin blijven leren en ontwikkelen. Sociaal innovatieve bedrijven zijn succesvoller en productiever. Voorbeelden van sociale innovatie zijn het werken in zelfsturende teams, werken met flexibele werktijden en verzamelplaatsen waar medewerkers van verschillende bedrijven elkaar ontmoeten en samenwerken. Een ander voorbeeld is het trainen van de ‘21st century skills’ van medewerkers. Nieuwe technieken vragen nieuwe vaardigheden.

Uit onderzoek is gebleken dat veel Gelderse werkgevers nog achterblijven in sociale innovatie. Niet alle bedrijven hebben genoeg tijd, geld en kennis om hierin te investeren. Om het kleinbedrijf (50 t/m 250 medewerkers) te stimuleren meer te investeren in de ontwikkeling van haar personeel, heeft provincie Gelderland een sociale innovatieregeling ingericht. Provincie Gelderland zet hiervoor 2 miljoen euro in. Hierin speelt de ondernemingsraad een centrale rol, als waarborg voor de betrokkenheid en inspraak van de werknemers. Ben jij een MKB’er, school of gemeente met een goed idee voor sociale innovatie, houd dan het forum van de provincie in de gaten!

Gelders vakmanschap 2.0
De provincie Gelderland wil  kleine bedrijven met minder dan 50 medewerkers bereiken via Leve(n)Lang Gelders vakmanschap 2.0. Dit is een doorontwikkeling van het model met de scholingsvouchers. Er wordt een kennisplatform opgezet, zodat alle kennis over sociale innovatie laagdrempelig beschikbaar is.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anthony van Vulpen (a.van.vulpen@gelderland.nl) of Armagan Önder (a.onder@gelderland.nl).   

Meer informatie is te vinden via: