Terugblik en Vooruitblik 2022 – 2023

Strategische agenda Onderwijs & Arbeidsmarkt Rivierenland

De Strategische agenda Onderwijs & Arbeidsmarkt Rivierenland biedt een strategische meerjarige arbeidsmarktagenda voor de arbeidsmarktregio Rivierenland. De agenda sluit onder andere aan bij de Regio Deal FruitDelta Rivierenland, programmalijn Inclusief. In de agenda staan drie sporen centraal.Na een grondige analyse en ontwikkeling van de Strategische agenda Onderwijs & Arbeidsmarkt 2021-2025 zijn de partners samen het programmabureau van RW-POA Rivierenland aan de slag gegaan met het uitvoeringsplan. De agenda kent 4 sporen.

De eerste 3 betreffen het (1) optimaleren van de instroom van talent in de arbeidsmarkt (beschikbaarheid van talent), de (2) ontwikkeling van Leven Lang Ontwikkelen (LLO) van werkenden en werkzoekenden in Rivierenland (wendbaarheid van talent) en (3) het versterken van een inclusieve arbeidsmarkt (inclusief talent). Het vierde spoor tenslotte richt zich op het verbinden van de arbeidsmarkt en het onderwijs aan de aanpalende beleidstrajecten.

De partners blijven via de RW-POA overleggen, communicatiekanalen en hun achterbannen aangesloten op de ontwikkelingen en resultaten van de acties. Zo zijn er in 2022 vanuit het actieplan verschillende activiteiten ontwikkeld voor de werving van nieuw talent naar kansberoepen, o.a. door een communicatiecampagne voor de innovatieve bouwopleiding SMART-Building. Elders in deze Terugblik en Vooruitblik vindt u meer daarover.

Benieuwd naar de strategische agenda?

Benieuwd naar het uitvoeringsplan van de strategische agenda?

Vooruitblik 2023:

In 2023 worden de nog lopende projecten afgerond. Dit omdat de huidige projecten worden gefinancierd met impulsmiddelen vanuit de RegioDeal, welke eind 2023 afloopt. In het kader van de uitvoeringsagenda worden er voor het einde van het jaar ook nog nieuwe projecten opgestart. Het programmabureau van RW-POA Rivierenland is op dit moment in gesprek met onder andere partners uit de zorg en de techniek voor het inzetten van communicatiecampagnes in deze sectoren voor het extra beschikbaar maken van talent.

In samenwerking met VNO-NCW en de ondernemerskringen wordt en gekeken naar de organisatie van een ‘leven lang ontwikkelen roadshow’ voor ondernemers.