StartUp Rivierenland stapje dichterbij Scenario’s bieden goede perspectieven

okt 11, 2017 | Nieuws

Een regionaal platform voor beginnende ondernemers lijkt een haalbare kaart, zo blijkt uit de verkenning die Rabobank, ROC Rivor en RW-POA Rivierenland hebben laten uitvoeren.  In de verkenning is met name ingezoomd op de betrokkenheid en het commitment van de belangrijke stakeholders in de regio.

Ondernemersverenigingen, starters en reeds bestaande initiatieven voor startende ondernemers werden actief betrokken. De uitkomsten uit de verkenning zijn verwerkt in een aantal scenario’s.

De uitkomsten voor een succesvolle start:

Aanjager

Trek een seniore aanjager aan. Een arrivé ondernemer met een goed regionaal netwerk en een hoge gun. De aanjager coacht niet alleen de startende ondernemers maar brengt ze ook actief in contact met mogelijke klanten en zorgt zodoende voor het begin in de acquisitie;

Verbinding, netwerk en opleiden

Zorg voor een goede en goed georganiseerde toegang tot kennis- en ondernemersnetwerken. Alle aanwezige vertegenwoordigers van ondernemersverenigingen en onderwijsinstellingen willen hier graag aan meewerken. Het netwerk levert expertise, ervaring, opleiding(modules) en ingangen voor business. Belangrijk is het besef dat in de regio naast ‘white-collar’ ondernemers veel ‘blue-collar’ zzp’ ers actief zijn. In de benadering, het organiseren van het netwerk(bijeenkomsten) de expertise uitwisselingen het aanbieden van opleidingen moet goed rekening mee worden gehouden met deze diversiteit.

Locatie

Zorg voor een aantrekkelijke, inspirerende locatie en inrichting. Met name starters vinden de locatie/werkplek belangrijk. Starters kiezen voor een gezamenlijke werkplek omdat zij er andere gelijkgestemden ontmoeten, kunnen overleggen, ‘socializen’, en om dat het gezellig is om mensen om je heen te hebben. De woon-werkafstand mag niet te groot zijn (te fietsen), en de sfeer is zeker van belang.

Merk

Zorg voor een sterk, herkenbaar merk en zet dit stevig in de regionale markt. Het label en de branding van Startup Nijmegen werd daarbij als goed voorbeeld herkend. De betrokken starters geven aan dat een sterk en aantrekkelijk merk belangrijk is. Het sterke merk helpt in de marketing, communicatie en de positionering van het platform in de markt, richting potentiele starters en opdrachtgevers/klanten

Virtueel netwerk

De diversiteit van de startende ondernemers is een belangrijk punt van aandacht. Het ontsluiten van kennis, expertise en netwerk via een virtueel platform zou een goede aanvulling kunnen zijn om tegemoet te komen aan de wensen en eisen van startende ondernemers, met name in de technische sector.

Scenario’s

De scenario’s die zijn samengesteld op basis van de verkenning leren dat het mogelijk moet zijn om een startersplatform in Regio Rivierenland succesvol van de grond te krijgen. Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat de betrokken partijen actief samenwerken en hun goede intenties effectueren in acties.

De potentiële aanjager speelt een belangrijke rol in het realiseren van het gekozen scenario. Momenteel wordt actief gezocht naar een geschikte aanjager. Rabobank, ROC Rivor en RW-POA Rivierenland hebben ingestemd met  een verdiepend vervolgonderzoek waarin de scenario’s financieel worden doorgerekend.