Smart Building en Duurzaam Dichterbij Rivierenland

mrt 1, 2019 | Nieuws

Op 19 februari 2019 waren op uitnodiging van Platform Techniek Rivierenland een kleine dertig personen vanuit onderwijs, bedrijfsleven en overheid bijeen bij Regio Rivierenland om te spreken over nieuwe ontwikkelingen in de gebouwde omgeving. Naast de energietransitie en hoe daar als ondernemers en onderwijs op in te spelen, werd ook gesproken over de opzet en mogelijkheden van een nieuwe MBO 4 opleiding bij ROC Rivor: Smart Building Rivierenland. Stefan van Tongeren en Wim van Beuzekom van Het Nieuwe Wonen Rivierenland lieten zien hoe groot de opgave is om een kleine 100.000 woningen los van het gas te maken. Dit tegen de achtergrond dat deze omzetting in de afgelopen jaren nog maar bij ca. driehonderd woningen is gerealiseerd. Onbekendheid bij burgers en bedrijven en een grote diversiteit aan oplossingen lijken aanwijsbare oorzaken.

Het is duidelijk dat er in de gebouwde omgeving flinke veranderingen op stapel staan terwijl ‘gewone’ verbouwingen en onderhoud door moeten blijven gaan. Voor bedrijven in de sector is er veel werk en moeten keuzes worden gemaakt. In Rivierenland zijn veel kleinschalige installatie/elektro bedrijven waarvan ca. honderd lid van de branche organisatie en waarvan een tiental met energietransitie aan de slag zal gaan, aldus Berthold van Benthem van Techniek Nederland. Steeds minder leerlingen kiezen voor bouw of techniek terwijl er prachtige mogelijkheden liggen voor werk, carrière en geld verdienen en om bijdrage te leveren aan het energietransitie proces.

MBO 4 Smart Building Rivierenland

Platform Techniek Rivierenland is samen met ROC Rivor en bedrijven in de bouw en installatie/elektro bezig met het ontwikkelen van een nieuwe MBO 4 opleiding Smart Building. Hierbij staat het proces van ‘smart building’ oftewel ‘slim bouwen’ centraal. Het gaat om efficiënter en duurzamer bouwen door optimale samenwerking en integratie van bouw- en installatieprocessen. Behalve om innovatieve technische oplossingen gaat het hier ook om innovatieve communicatiemiddelen zoals BIM (Building Information Modelling).

Om leerlingen bekend te maken met de nieuwe mogelijkheden wordt op VMBO TL scholen Smart Building in lopende lesprogramma’s ingebed. Bedrijven helpen hier aan mee. Bij Pax Christi in Druten loopt de samenwerking met Huisman Etech Druten en Tech-lokaal Maas & Waal en heeft de eerste lessenserie al plaatsgehad. Bij Pantarijn Kesteren lopen gesprekken voor inpassing in de talentlessen theatertechniek en bij ORS Lek & Linge Culemborg worden de mogelijkheden geïnventariseerd om volgend schooljaar mee te starten. Andere VMBO scholen in de regio tonen belangstelling en kunnen aansluiten.

Binnenkort start de Onderwijs Advies Commissie (OAC) Smart Building Rivierenland waarin ROC Rivor in gesprek gaat met vertegenwoordigers van regionale organisaties en bedrijven uit de bouw- en installatiebranche over de inhoud, opzet en uitvoering van de opleiding. ROC Rivor richt zich op september 2020 als start van de nieuwe MBO 4 opleiding.

Regionaal centrum Duurzaam Dichterbij Rivierenland            

Het Nieuwe Wonen Rivierenland werkt samen met ROC Rivor, opleidingsbedrijf Installatiewerk (IW) Midden en andere partijen aan de realisatie van een regionaal centrum voor inspiratie, voorlichting, kennisdeling en educatie. Dit wordt een fysieke locatie voor ontmoeting en advisering van potentiële klanten die willen starten met de energietransitie van hun huis of pand.

In dit centrum worden de nieuwste technische oplossingen met elkaar vergeleken en er wordt onderwijs en bijscholing voor vakmensen geboden. In deze twee sporen gaan onderwijs, (opleidings) bedrijven en andere partijen samenwerken om de energietransitie in Rivierenland te versnellen.

Informatie bij Jan.Heeres@btechs.nl (06-280 43 751), Wilma.deWolf@btechs.nl (06-278 32 611) of Platform Techniek Rivierenland voorzitter Arno van Kruijsbergen (06-533 25 709), arno.kruijsbergen@hetnet.nl).