Ruim 126.000 euro Gelders Vakmanschap vouchers uitgegeven in Rivierenland

mei 7, 2019 | Nieuws

Leve(n) Lang Gelders Vakmanschap is per mei 2019 afgesloten. Hoewel er nog enige vouchers beschikbaar zijn, is in kaart gebracht hoe Rivierenland heeft kunnen profiteren van deze stimulans voor extra opleiden in techniek. Er is ruim 126.000 euro Gelders Vakmanschap aangevraagd in Rivierenland en dit bedrag is over 85 voucher aanvragen verdeeld, namelijk:

Naar werk in techniek
Vijfentwintig ‘vouchers 1’ (= naar werk) met een waarde van bijna 72.500 euro ging naar Rivierenland om een kleine helft van de 148.000 euro opleidingskosten te dekken. Vooral opleidingsbedrijven Bouwmensen Rivierengebied, OBM Riva, Schilders Vakopleiding Rivierengebied en ROC Rivor waren actief met het opleiden van werkzoekenden naar werk in techniek.

Basistraining koude techniek
Totaal waren er dertig bedrijven die profiteerden van voucher 3 (bijscholen in techniek) en zij vroegen 55 vouchers aan met een waarde van ruim 45.000 euro. Hiermee werd ruim 60% van de 74.000 euro opleidingskosten gedekt. Twee opvallende groepen zaten in deze categorie. Als eerste MCN in Culemborg die negen vouchers aanvroeg voor een interne basistraining koude techniek. Directeur Jeannette Verbaast organiseerde dit voor vijf van haar eigen medewerkers, een ZZP’er, een vanuit Werkzaak gedetacheerde medewerker en drie medewerkers van een leverancier en afnemer.

Duurzaam werken
Een training ‘Veilig en rug sparend werken’ organiseerde Bouwmensen Rivierengebied voor negentien jonge werknemers van zeventien bouwbedrijven met Gelders Vakmanschap vouchers. Prachtig om te zien hoe zo’n duurzaam werken training op bouwplaatsen als een olievlek zijn effect kan gaan krijgen.

Twee ZZP’ers
Tot slot nog aandacht voor ‘voucher 2’ (leren naar techniek) waarvan er twee in de regio werden aangevraagd: bijna 10.000 euro opleidingskosten werd voor bijna 2/3 door Gelders Vakmanschap ondersteund. Helaas slechts twee ZZP’ers in Rivierenland waren bereid te maken een voucher aan te vragen. Daar zat wel een mooie combinatie bij van Jan Theunissen van Bureau Albatros Culemborg die samen met werkzoekende Andries IJkelenstam vouchers aanvroegen voor een Post HBO Duurzame Energie opleiding. Laatstgenoemde vond hiermee een baan als energiecoach bij Het Nieuwe Wonen Rivierenland.

Gelders Vakmanschap 2
Leve(n) Lang Gelders Vakmanschap is een project vanuit provincie Gelderland samen met technische branches en opleidingsfondsen en vakbonden om meer mensen om- of bijgeschoold in techniek werkzaam te krijgen. Er zijn nog enkele van de in totaal 850 vouchers beschikbaar. Momenteel spreken partijen voor een vervolg, Gelders Vakmanschap 2 dat mogelijk komend najaar kan starten. Meer informatie is op te vragen bij Jan.Heeres@btechs.nl (06-280 43 751) van Platform Techniek Rivierenland of op:  https://geldersvakmanschap.nl/ .