Rivierenland werkt samen door aan een toekomstbestendig Rivierenland

nov 19, 2018 | Nieuws

– Tiel-

De Ministerraad  heeft bekend gemaakt welke regionale voorstellen in aanmerking komen voor een zogenaamde RegioDeal. De aanvraag van Rivierenland is in deze eerste tranche niet gehonoreerd. De RegioDeal is een nieuw arrangement tussen regio’s en Rijk. Grote maatschappelijke opgaven vragen om een regionale aanpak. Om kansen daadwerkelijk te kunnen benutten en de uitvoering kracht bij te zetten, moeten nationale en regionale agenda’s beter op elkaar worden afgestemd.

Met de RegioDeal krijgen regio’s een kans om ondersteuning in de vorm van middelen, experimenteerruimte en expertise van het rijk te krijgen bij de regionale aanpak. Er zijn uit alle delen van Nederland 88 voorstellen bij het rijk  ingediend voor een RegioDeal. In totaal is er 1,3 miljard euro aangevraagd. De ingediende voorstellen overtroffen daarmee ruimschoots het voor de eerste tranche beschikbaar gesteld budget van 200 miljoen euro.

Het regionale voorstel ‘Talent voor een toekomstbestendig Rivierenland’ is tot stand gekomen in samenspraak met regionale partners als Werkzaak Rivierenland, VNO-NCW, ROC Rivor,  provincie Gelderland, Logistieke Hotspot Rivierenland, Greenport en de Gebiedscoöperatie Tiel . Het Regionaal Werkbedrijf-Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt Rivierenland (RW-POA Rivierenland) en Regio Rivierenland zijn penvoerders.

Hoewel de RegioDeal van Rivierenland in deze tranche niet is gehonoreerd, blijven de betrokken partners doorwerken aan een toekomstbestendig Rivierenland. De maatschappelijke opgaven en de behoefte aan een regionale aanpak blijven bestaan. Bovendien volgt er een tweede ronde en kunnen regio’s daarmee opnieuw een aanvraag indienen.

Gerdo van Grootheest, portefeuillehouder RegioDeal namens Regio Rivierenland en burgemeester van Culemborg:  ‘Jammer dat ons voorstel in deze eerste ronde niet is gehonoreerd. Toch betekent dit niet dat we tot stilstand komen op de gekozen route.

De reactie van het Rijk biedt namelijk voldoende aanknopingspunten om een aanvraag in de tweede ronde in te dienen. ‘Ben Brink, voorzitter RW-POA Rivierenland en wethouder Tiel, beaamt dit: ‘We zijn er van overtuigd dat we met de regionale partners de goede weg zijn ingeslagen. Onze prioriteit is nu op basis van de feedback van het rijk met elkaar een verbeterde aanvraag te ontwikkelen.’