Terugblik en Vooruitblik

Regio Deal / Strategische agenda Onderwijs & Arbeidsmarkt Rivierenland

In 2021 is de  aanvraag Regio Deal toegekend aan Rivierenland.

Voor RW-POA betekent dit dat de partners afgelopen jaar aan de slag konden met de ontwikkeling van de strategische agenda Onderwijs & Arbeidsmarkt Rivierenland 2021-2025. De ambitie is een toekomstbestendige arbeidsmarkt, waar alle mensen hun talenten benutten, zich blijven ontwikkelen en kunnen meedoen, en waar bedrijven over voldoende en passend gekwalificeerde medewerkers kunnen beschikken.

In de periode februari tot mei ontwikkelden de partners samen de ambities, speerpunten en resultateninhoud van de agenda.

In juni werd vervolgens de agenda Onderwijs en Arbeidsmarkt Rivierenland 2021-2025 vastgesteld en  meteen aansluitend daarop de uitvoeringsagenda vormgegeven. Een belangrijke vraag daarbij: welke acties geven we een impuls? De eerste sessie vond plaats nog voor de zomerperiode. De maanden september en oktober werden benut voor het toetsen van de opbrengsten.

In december 2021 werd tenslotte de hoofdlijnen van het uitvoeringsplan vastgesteld. Benieuwd naar de strategische agenda? Deze is via de volgende link te lezen:

Het uitvoeringsplan van de strategische agenda kunt u hier lezen:

Begroting RW-POA Rivierenland voor 2022Met de toenemende dynamiek op de arbeidsmarkt wordt ook het begrotingsproces complexer. We hebben te maken met gefragmenteerde subsidiesysteem, versnipperde geldstromen vanuit Europa, het Rijk en uit de provincie Gelderland. De uitdaging hierbij is: hoe houd je de begroting toegankelijk en leesbaar? In 2021 is gewerkt aan een nieuwe opzet van de begroting, passend bij de toegenomen dynamiek en complexiteit.

Ondanks de uitdagingen is de begroting voor 2022 sluitend.  Twee belangrijke uitgangspunten zin hierbij gerealiseerd:

  • Programma’s, projecten en bedrijfskosten programmabureau zijn budgetneutraal gefinancierd;
  • Geen subsidies/kostenbijdrage benodigd van gemeenten en derden