PPS Ondernemend Rivierenland toegekend door OCW

okt 19, 2017 | Nieuws

Nieuwe ronde toekenningen aansluiting mbo en arbeidsmarkt bekend

9 samenwerkingsverbanden tussen mbo-scholen en bedrijven gericht op zorg en welzijn, bouw, media, ondernemerschap en beveiliging krijgen circa 9 miljoen euro om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren. De investeringen komen uit het budget voor het Regionaal Investeringsfonds mbo.

De totale investering van bedrijfsleven, onderwijs en overheid komen in deze ronde uit op circa 27 miljoen euro. Ook voor het ROC Rivor is extra geld beschikbaar via het privaat-publieke samenwerkingsverband Ondernemend Rivierenland’. Hierin gaan ruim 50 regionale bedrijven en instellingen met ROC Rivor de komende 4 jaar onderwijs ontwikkelen. De activiteiten spitsen zich toe op drie speerpunten:

 

  1. Het ontwikkelen van ondernemend gedrag
  2. Het vergroten, verbreden en versterken van het Praktijklab van ROC Rivor
  3. Het stimuleren van ondernemerschap

Kijk de felicitatieboodschap van de minister van OCW.

Marian Alberts, directeur van de Academie voor Ondernemerschap en Dienstverlening van ROC Rivor:

Uit de regiovisie blijkt dat bedrijven in Rivierenland behoefte hebben aan talent dat beschikt over ondernemende eigenschappen. De partners van PPS Ondernemend Rivierenland bundelen hun krachten om samen te werken aan de missie ‘Mensen in de arbeidsmarkt ondernemender maken’.

Om deze ambities te verwezenlijken, zijn de expertise en inzet van ondernemers, werkgevers en het netwerk van partners een basis  voorwaarde. Leren ondernemen en ondernemend leren denken en handelen lukt alleen dankzij échte opdrachten en projecten.

Aandacht voor ondernemend gedrag is niet alleen voor alle mbo-studenten belangrijk, maar ook voor andere doelgroepen. Ook hbo-studenten, jongeren en volwassenen, die ondernemerschap willen ontwikkelen, krijgen de kans in de PPS Ondernemend Rivierenland.”

Lees het persbericht van het ministerie van OCW.