Werk...de motor achter een inclusief en ondernemend Rivierenland

Perspectief op werk

Perspectief op Werk is een actieplan van arbeidsmarktregio Rivierenland en omvat concrete 17 projecten om mensen aan het werk te helpen. Hieronder vindt je informatie over de verschillende projecten.

Het plan is tot stand gekomen door intensieve samenwerking van publieke en private arbeidsmarkt- en onderwijspartners, verenigd in het Regionaal Werkbedrijf – Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt Rivierenland (RW – POA Rivierenland).

Vlak voor de zomer van 2019 werd het regionale plan ondertekend door wethouders en vertegenwoordigers van VNO-NCW, Greenport, Werkzaak, FNV, onderwijs en UWV in regio Rivierenland. 

Doorontwikkeling Leerwerkroutes

Doorontwikkeling Leerwerkroutes

Hoofdaanvrager: Werkzaak Rivierenland Contactpersoon: Theo Niënhaus / Maurice van Hoek E-mail: tnienhaus@werkzaakrivierenland.nl Partner(s) in het project: ROC Rivor Korte beschrijving project: Werkzaak Rivierenland heeft, samen met samenwerkingspartners als het ROC...

Lees meer
Doorontwikkeling speeddates met uitzendbureaus

Doorontwikkeling speeddates met uitzendbureaus

Hoofdaanvrager: UWV Contactpersoon: Mark Huijberts E-mail: Mark.Huijberts@uwv.nl Partner(s) in het project: Werkzaak Rivierenland en 8 betrokken uitzendbureaus Korte beschrijving project: In dit project wordt er een actievere samenwerking gezocht met uitzendbureaus....

Lees meer
Doorontwikkeling praktijkcoaches

Doorontwikkeling praktijkcoaches

Hoofdaanvrager: ROC Rivor Contactpersoon: Josje Verhoeven E-mail: josjeverhoeven@rocrivor.nl Partner(s) in het project: Van der Valk, Zorgcentrum de Betuwe, Ziekenhuis Rivierenland, Werkzaak Rivierenland, KWC, Linge College en ROC Rivor. Al deze partners leveren...

Lees meer
Doorontwikkeling PrO leerlingen in de zorg

Doorontwikkeling PrO leerlingen in de zorg

Hoofdaanvrager: Pro De Brug Contactpersoon: Hans van Gent E-mail: HvanGent@prodebrug.nl Partner(s) in het project: Pro-scholen in regio Rivierenland en zorgorganisaties waaronder BrabantZorg. Korte beschrijving project: Het landelijke programma 'Anders werken in de...

Lees meer
Doorontwikkeling psychisch kwetsbaren naar werk

Doorontwikkeling psychisch kwetsbaren naar werk

Hoofdaanvrager: Werkzaak Rivierenland Contactpersoon: Rik Bijl E-mail: rbijl@werkzaakrivierenland.nl Partner(s) in het project: UWV, gemeenten, Pro Persona, RIBW, Reinier van Arkel, (lokale) organisaties voor maatschappelijke ondersteuning en private aanbieders van...

Lees meer
Transparant maken en actief naar werk begeleiden VSV bestand

Transparant maken en actief naar werk begeleiden VSV bestand

Hoofdaanvrager: RMC Contactpersoon: Sandra Huijnen E-mail: huijnen@regiorivierenland.nl Partner(s) in het project: : VSO/PrO-scholen, ROC Rivor en Werkzaak Rivierenland Korte beschrijving project: Regio Rivierenland heeft een totaal VSV-bestand van ongeveer 1850...

Lees meer
Doorontwikkeling groepsaanpak oudere werkzoekenden

Doorontwikkeling groepsaanpak oudere werkzoekenden

Hoofdaanvrager: Werkzaak Rivierenland Contactpersoon: Stef Visser E-mail: svisser@werkzaakrivierenland.nl Partner(s) in het project: UWV, ROC Rivor, werkgevers uit de regio Korte beschrijving project: Binnen Perspectief op Werk worden in dit project 6 gerichte...

Lees meer
Doorontwikkeling projecten VNO-NCW Rivierenland

Doorontwikkeling projecten VNO-NCW Rivierenland

Hoofdaanvrager: VNO-NCW Rivierenland Contactpersoon: Eugenie Savrij Droste E-mail: savrijdroste@vno-ncwmidden.nl Partner(s) in het project: partners RW-POA en werkgevers in de regio Korte beschrijving project: Binnen Perspectief op Werk zal VNO-NCW een bijdrage...

Lees meer
Startpleinen Technieken Transport & Logistiek

Startpleinen Technieken Transport & Logistiek

Hoofdaanvrager: BètaTech Services Contactpersoon: Jan Heeres E-mail: jan.heeres@btechs.nl  /  tanja.ruhof@lerenenwerken.nl Partner(s) in het project: Servicepunt Leren & Werken, verschillende regionale ondernemers, brancheorganisatie en opleidingsfondsen in de...

Lees meer
Doorontwikkeling Ondernemerschaps routezij-instroom

Doorontwikkeling Ondernemerschaps routezij-instroom

Hoofdaanvrager: ROC Rivor Contactpersoon: Paul Nieuwenhuis E-mail:  paulnieuwenhuis@rocrivor.nl Partner(s) in het project: De ruim 70 betrokken partners in de PPS Ondernemend Rivierenland, Werkzaak Rivierenland Korte beschrijving project: De partners in Ondernemend...

Lees meer
Doorontwikkeling groepsaanpak werkzoekenden met schulden

Doorontwikkeling groepsaanpak werkzoekenden met schulden

Hoofdaanvrager: Werkzaak Rivierenland Contactpersoon: Jardy ten Kleij E-mail: jtkleij@werkzaakrivierenland.nl Partner(s) in het project: Financieel Fit Rivierenland, UWV, gemeenten Korte beschrijving project: Leven in armoede en schulden heeft een negatieve invloed op...

Lees meer
Doorontwikkeling samenwerking re-integratie bureaus

Doorontwikkeling samenwerking re-integratie bureaus

Hoofdaanvrager: UWV Contactpersoon: Ingrid Gerritzen E-mail: ingrid.gerritzen-01@uwv.nl Partner(s) in het project: Werkzaak Rivierenland en verschillende re-integratiebureaus uit de regio. Korte beschrijving project: Door het intensiveren van de samenwerking met...

Lees meer
Doorontwikkeling en organisatie Talent Event

Doorontwikkeling en organisatie Talent Event

Korte beschrijving project: De arbeidsmarkt in Rivierenland is krap! Er is genoeg werk en iedereen is nodig. Werkgevers zoeken talenten. Er zijn te weinig geschikte arbeidskrachten om het werk uit te voeren. Dit vraagt om een andere aanpak van werkgevers en een andere...

Lees meer
Shares
Share This