Terugblik en Vooruitblik

Perspectief op Werk

Werkgeversorganisaties, gemeenten, UWV, MBO-raad en de ministeries OCW en SZW hebben in 2019 met de intentieverklaring Perspectief op Werk de arbeidsmarktregio’s opgeroepen om een gezamenlijk regionaal actieplan te formuleren. Het ministerie SZW heeft hiervoor destijds € 2 miljoen per arbeidsmarktregio beschikbaar gesteld voor de periode van twee jaar (2019-2021). In 2019 heeft RW-POA Rivierenland de doe-agenda voor Perspectief op Werk vastgesteld. In de periode 2019-2021 hebben 17 projecten gelopen om kansen op de arbeidsmarkt optimaal te benutten.

Voor een aantal projecten heeft COVID-19 gevolgen gehad voor het (tijdig) behalen van de beoogde resultaten. Projecten hebben zich veerkrachtig getoond door te kijken naar wat wél mogelijk is. En met resultaat!

De ambitie van het project ‘Doorontwikkeling groepsaanpak werkzoekenden en schulden’ bestond bijvoorbeeld uit het uitbreiden van de doelgroep voor de training ‘Omgaan met minder budget’ en verbinding leggen met werkgevers. De doelgroep rondom het thema is niet alleen uitgebreid, maar er is ook een praatkaart ontwikkeld voor werkcoaches. Daarnaast is samenwerking tussen de werkcoaches en de schuldhulpverleners bij financiële problemen een vast onderdeel van de dienstverlening geworden.

De ‘Doorontwikkeling van de leerwerkroutes’ voor de ICT-branche heeft zich dit jaar juist vertaald in de ontwikkeling van een assessment. Dit assessment is inmiddels een standaard onderdeel van de leerwerkroute ICT. Ook heeft het project – boven verwachting – 24,62 % meer werkzoekenden een leerwerkplek kunnen bieden. Het project ‘Voorschakel taaltrajecten’ heeft bij maar liefst 92 % van de statushouders en analfabeten gezorgd voor een verhoging van het taalniveau. Een aantal kandidaten is zelfs gegroeid naar een hoger taalniveau dan verwacht. Chapeau!

Voor een overzicht van alle projecten van Perspectief op Werk , klik hier >>

Vooruitblik 2022:

Komend jaar kunnen alle ambities en resultaten worden teruggevonden in de eindrapportage Perspectief op Werk 2019 – 2021. Er volgt dan ook een praatplaat waarin we laten zien welke projecten nu zijn geborgd en wat we kunnen leren van (de resultaten van) deze projecten.