Perspectief op werk ondertekend en ingediend bij SZW

jun 3, 2019 | Nieuws

Werk… de motor achter een inclusief en ondernemend Rivierenland.

Vorige week is het regionale actieplan Perspectief op Werk ingediend bij het ministerie van SZW. Het plan heeft tot doel om mensen in Rivierenland die nog niet werken en dat wel graag willen aan werk te helpen.

Intensieve samenwerking partners

Het plan is tot stand gekomen door intensieve samenwerking van de publieke en private arbeidsmarkt- en onderwijspartners verenigd in het RW-POA Rivierenland. Ook werd afgestemd met het landelijke ondersteuningsteam.

Ambitieus en pragmatisch

Het ambitieuze maar pragmatische plan met de titel ‘Werk… de motor achter een inclusief en ondernemend Rivierenland’ werd vorige week ondertekend door wethouders en vertegenwoordigers van onderwijs, VNO-NCW, LTO, Werkzaak, FNV en UWV in regio Rivierenland.

Perspectief op Werk is een initiatief van werkgevers, gemeenten, UWV, MBO-Raad, ministeries van OCW en SZW om regio’s te stimuleren de kansen die de regionale arbeidsmarkt momenteel biedt optimaal te benutten. Om de extra impuls te ondersteunen heeft het kabinet voor 2019 en 2020 steeds € 35 miljoen (1 miljoen per regio) beschikbaar gesteld.