Terugblik en Vooruitblik 2022 – 2023

Perspectief op Werk

Het actieplan Perspectief op Werk werd in 2022 afgerond. Ruim 2,5 jaar werkten de publieke en private arbeidsmarkt- en onderwijspartners intensief met elkaar samen om mensen aan het werk te helpen. Pilotprojecten met een grote potentie, nieuwe initiatieven maar ook huidig goed lopende projecten kregen dankzij Perspectief op Werk een extra impuls zodat er een grotere impact op de arbeidsmarkt kon worden gerealiseerd.

En resultaten zijn er! Samenwerkingen zijn geïntensiveerd, er zijn nieuwe initiatieven ontstaan, projecten bleken veerkrachtig in tijden van Corona en het allerbelangrijkste: door alle inspanningen zijn er meer mensen naar werk begeleid. Eind 2022 werd de eindevaluatie aan mevrouw Martine Schuijer, tijdens het actieplan Perspectief op Werk projectleider vanuit VNO-NCW, officieel aangeboden