Partners RW-POA Rivierenland aan de slag in 2018

dec 11, 2017 | Nieuws

Innoveren en verbinden voor een inclusieve arbeidsmarkt

Onder welke thema’s willen we het komend jaar samen de schouders zetten? Dat was de vraag waar de partners van het Bestuurlijk Overleg RW-POA zich over bogen op 30 november jl.
Uitgangspunt was het toekomstbeeld van de arbeidsmarktregio Rivierenland anno 2023 en de bijbehorende vastgestelde strategische drie pijlers: een goed functionerende arbeidsmarkt, innoverend vermogen en verbindend vermogen.

Al stickerend werd met elkaar besproken waar we als RW-POARivierenland onze energie op zouden moeten richten in het nieuwe jaar.

Onderwijs & Inclusieve Arbeidsmarkt

Zo zou in 2018  de realisatie van de Banenafspraak in de sector onderwijs extra aandacht moeten krijgen om een inclusievere arbeidsmarkt te realiseren. Er wordt hard gewerkt onderwijs goed op de arbeidsmarkt te laten aansluiten. De partners geven duidelijk aan dat het  nodig is om met elkaar te blijven investeren en te blijven ontwikkelen aan innovatieve invalshoeken.

Gedacht wordt aan het ontwikkelen van eigentijdse opleidingen (smart building), maar ook aan het investeren in de sluitende aanpak jongeren die onder druk kan komen te staan nu Europese en landelijke subsidies lijken af te nemen.

Leven Lang Ontwikkelen & Ondernemerschap

Op het thema Leven Lang Ontwikkelen is er een sterke behoefte om tot actie over te gaan in 2018. Verder zijn het  stimuleren van startende (sociale) ondernemers en ondernemend gedrag  belangrijke prioriteit in 2018.

Tot slot bevestigt iedereen dat arbeidsmarkt een overkoepelend thema is, dwars door sectoren en speerpunten heen. Daarom is het erg belangrijk om samen met de regio Rivierenland te werken aan een integrale aanpak.

Stevige uitdagingen in een dynamische arbeidsmarkt

Het ondersteuningsteam gaat deze maand kijken hoe alle wensen in te passen zijn in de meerjarenbegroting van RW-POA. Gezien de uitdagingen op de regionale arbeidsmarkt, is het van groot belang dat RW-POA Rivierenland na 2018 wordt voortgezet, aldus het Bestuurlijk Overleg.

Het is een waardevolle bestuurlijke netwerkorganisatie waarin tal van innovatieve projecten worden geïnitieerd, vormgegeven en uitgevoerd.

Kortom, de stappen zijn gezet op weg naar een ondernemend en innovatief nieuw jaar!