Leren en werken

Van-werk-naar-werk, opleiding en omscholing vragen om een regionale aanpak. Het opleidingsniveau in de regio Rivierenland is in vergelijking met andere regio’s niet erg hoog. Nog steeds heeft bijna 50% van de werkenden of werkzoekenden geen startkwalificatie.

 

Uit de Gelderse arbeidsmarktanalyse blijkt dat vooral de kwalitatieve vervangingsvraag in de nabije toekomst moeilijk kan worden vervuld. Het belang van een goed functionerend Leerwerkloket en de uitgangspunten van ‘Een Leven Lang Leren’ zijn daarmee evident. Het Leerwerkloket van Werkzaak Rivierenland richt zich daarbij op een duurzame uitplaatsing van mensen op de arbeidsmarkt.

Niet baanzekerheid staat daarbij voorop, maar werkzekerheid. Het belang van het behalen van een startkwalificatie is niet meer alles bepalend. De uitgangspunten van ‘Een Leven Lang Leren’ en voorbereiding op de beroepen van de toekomst bieden meer garanties voor werkzekerheid. Het Leerwerkloket werkt zeer nauw samen met het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC) in de regio. Duurzame arbeidsinpassing en het tegengaan van voortijdig schoolverlaten liggen in elkaars verlengde.