Nieuwe Secretaris RW-POA

mei 17, 2017 | Nieuws

Per 1 mei is Natale Bremmer-Ursinus gestart als nieuwe secretaris voor  RW-POA Rivierenland. Natalie volgt Gert Veenendaal op die vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd zijn taken heeft overgedragen.

Hieronder stelt Natalie zich aan u voor.

Mijn naam is Natalie Bremmer-Ursinus, bestuurskundige, 39 jaar, getrouwd, moeder van dochter Hannah en woon sinds zes jaar in Maurik. Na enkele jaren bij de rijksoverheid (ministerie van SZW en VWS) te hebben gewerkt, heb ik de overstap gemaakt naar een adviesbureau voor overheid en non-profitorganisaties.

Vanuit dat adviesbureau heb ik met name opdrachten voor gemeenten en regionale samenwerkingsverbanden uitgevoerd. Zo ben ik onder meer projectsecretaris Centrum Jeugd en Gezin en regiocoördinator Aanpak Kindermishandeling voor de Twentse gemeenten geweest.

 

Daarna heb ik de overstap gemaakt naar het onderwijs: vanaf 2011 was ik werkzaam bij het Lingecollege(vmbo) in Tiel. Voor verdere informatie over mijn werkverleden verwijs ik naar mijn LinkedInprofliel: https://www.linkedin.com/in/nataliebremmerursinus.

Ik zie Rivierenland als een regio waarin betrokkenen elkaar al weten te vinden. Het voelt als een voorrecht om gemeenten, werkgevers, onderwijs, UWV en vakbonden in ‘mijn’ regio te mogen helpen met het aanpakken van arbeidsmarktvraagstukken.

Voor nu genoeg over mij. Ik ben juist nieuwsgierig naar jou als betrokkene bij de arbeidsmarktregio Rivierenland. Waar zie jij uitdagingen in de komende jaren?

Wat moeten we de komende twee jaar zeker voortzetten?  En wat niet? Ik hoor het graag. vanaf 1 mei a.s. bied ik een luisterend oor.