Nieuwe gelden beschikbaar voor MKB-idee!

mei 22, 2019 | Nieuws

Bent u mkb’er en wilt u samen met anderen meer investeren in de versterking van kennis en vaardigheden van uw personeel? Ervaart u hierbij belemmeringen? Denk dan mee over oplossingen om die belemmeringen weg te nemen met de regeling MKB Idee.

Met deze regeling wil de Rijksoverheid mkb’ers stimuleren meer te investeren in scholing en ontwikkeling van huidig en toekomstig werkenden. Anders dan in 2018 richt de regeling zich nu op iedere mkb’er. De subsidie is geen opleidingsbudget, maar een bijdrage voor het oplossen van knelpunten bij mkb’ers. Het is niet bedoeld voor het volgen van opleidingen bij onderwijsinstellingen.

Het project moet zich verder richten op 1 van de volgende soorten investering:  investeringen om te zorgen voor meer technisch opgeleid personeel, investeringen in menselijk kapitaal met het oog op digitalisering en investeringen in menselijk kapitaal met het oog op de klimaat- en energietransitie. Voor meer informatie kijk op: https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/mkb-idee