Nieuwe aanvraagperiode Duurzame Inzetbaarheid binnenkort open!

jun 8, 2018 | Nieuws

Vanuit het Europees Sociaal Fonds is er een speciaal budget voor het thema ‘Duurzame inzetbaarheid’.  Van maandag 25 juni 2018 om 9:00 uur tot en met vrijdag 29 juni 2018 om 17:00 uur is het mogelijk om deze subsidie aan te vragen. Voor het thema Duurzame Inzetbaarheid is in dit tijdvak maximaal € 15.000.000,- beschikbaar. De subsidie per project bedraagt maximaal 50% van de projectkosten. Per aanvrager is de maximale hoogte van de subsidie vastgelegd in de subsidieregeling en bedraagt € 12.500,-.

Subsidie kan worden aangevraagd voor:

  • het bevorderen van gezond en veilig werken, waaronder een gezondere leefstijl, het terugdringen van werkstress en ongewenst gedrag in de werksfeer;
  • het bevorderen van een leercultuur voor werkenden, waaronder het erkennen van niet-bedrijfsspecifieke kennis en vaardigheden;
  • het stimuleren van interne mobiliteit van werkenden, het anticiperen op individuele ambities en ontwikkelmogelijkheden en het begeleiden van werknemers naar ondernemerschap;
  • of het bevorderen van een flexibele werkcultuur, waaronder het invoeren van flexibel arbeidstijdenmanagement.

Een project  heeft tot doel de bevordering van duurzame inzetbaarheid van werkenden door:

  • het verkrijgen van advies met een implementatieplan;
  • of het verkrijgen van begeleiding bij de implementatie van een advies, waaronder het in dialoog met de werkenden aanpassen van de organisatie van het werk.

Voor meer informatie kijk op de website van het agentschap ‘Uitvoering van beleid’:

Bij overige vragen mail naar: westerterp@rwpoa.nl