Meer behoefte aan stage en praktijkleren bij bedrijven en leerlingen mbo

feb 3, 2017 | Nieuws

Het leren in de praktijk is voor mbo-leerlingen heel belangrijk en zou meer en beter benut moeten worden. Ook het aantal stage-uren dat is vastgesteld voor leerlingen is te weinig. Er is bij bedrijven en leerlingen juist meer behoefte aan stage en praktijkleren.

Dat bleek tijdens een gesprek van de SER-commissie Arbeidsmarkt- en onderwijsvraagstukken met mbo-sectordirecteuren uit het hele land. Binnenkort vinden ook gesprekken plaats met docenten en praktijkbegeleiders en met studenten.

Leerlingen breed opleiden en vaardigheid in ‘leren leren’ zijn belangrijk om hen goede kansen te geven op de arbeidsmarkt. Het is essentieel dat leerlingen hun passie kunnen volgen en dat de relatie met de arbeidsmarkt goed in de gaten wordt gehouden. Dat kan op gespannen voet met elkaar staan.