Meer banen en vacatures in Rivierenland

okt 19, 2017 | Nieuws

De economie groeit en het aantal banen neemt toe. Niet alleen op landelijk niveau, maar in alle regio’s van Nederland groeit het aantal banen. UWV verwacht dat in 2017 het aantal werknemersbanen met 183 duizend (+2,3%) groeit en in 2018 nog eens met 150 duizend (+1,8%). Dit zijn de nieuwste verwachtingen van UWV gebaseerd op recente cijfers van CPB.

Banengroei in Rivierenland

Het aantal banen en vacatures groeit in 2018 in alle arbeidsmarktregio’s, maar toch zijn er regionale verschillen. De hoogste banengroei in de periode 2017-2018 wordt verwacht in de regio Amsterdam; 32.700 in 2017 en 27.400 in 2018. Voor Rivierenland verwacht UWV dat het aantal banen van werknemers in 2018 met 1.700 toeneemt tot 103.000. In Nederland als geheel groeit het aantal banen nog iets sterker. Dit hangt samen met de minder sterke bevolkingsgroei in Rivierenland. Hierdoor zijn er bijvoorbeeld minder consumptieve bestedingen in de detailhandel en horeca.

De banengroei in 2018 is het grootst in de overige zakelijke diensten. Dat betreft grotendeels uitzendbanen van mensen die in uiteenlopende sectoren hun feitelijke werkzaamheden verrichten. Het aantal banen stijgt verder sterk in de bouw en zorg & welzijn. De bouw profiteert van de herstellende woningmarkt. In de zorg zijn bezuinigingen geschrapt. 

Uitdagingen bij economische groei

Ondanks de economische groei zijn er genoeg uitdagingen op de arbeidsmarkt. De mismatch tussen de vraag naar personeel en het aanbod van personeel op de arbeidsmarkt in Rivierenland nam de afgelopen jaren toe. Steeds meer werkgevers komen moeilijk aan gekwalificeerd personeel. Dit geldt vooral in de techniek, ICT, bouw en zorg.

Tegelijkertijd zijn er groepen werkzoekenden met een structureel ongunstige positie op de arbeidsmarkt. Dit geldt bijvoorbeeld voor laagopgeleiden, werkzoekenden met een administratief beroep, arbeidsbeperkten en 55-plussers. UWV signaleert dit in vrijwel alle arbeidsmarktregio’s van Nederland.

Regio in Beeld

Regio in Beeld is de jaarlijkse publicatie van UWV over alle arbeidsmarktregio’s in Nederland. Actuele cijfers en grafieken laten per regio zien wat de kansen en knelpunten zijn voor werkgevers en werkzoekenden. De arbeidsmarktpartijen kunnen op basis van deze inzichten hun beleid vormgeven.

 

Regionale samenwerking

Bij het oplossen van arbeidsmarktvraagstukken is samenwerking tussen overheidspartijen, onderwijsinstellingen en sociale partners cruciaal. In Rivierenland krijgt deze samenwerking vorm in het Regionaal Werkbedrijf –Platform Onderwijs Arbeidsmarkt (RW-POA).

Deze netwerkorganisatie draagt bij aan de vorming van regionaal arbeidsmarktbeleid en stimuleert onder andere de realisatie van de Banenafspraak in de arbeidsmarktregio. Daarnaast ontwikkelt het RW-POA strategisch beleid ter verbetering van de aansluiting van onderwijs op de vraag van de arbeidsmarkt.

Meer informatie over de regionale arbeidsmarktontwikkelingen vindt u in de Regio in Beeld van Rivierenland:

Lees de samenvatting van Regio in beeld.