Kernteam Jongeren Rivierenland

de verbindende schakel

Het komt geregeld voor dat jongeren te maken hebben met meervoudige problematiek op het gebied van scholing, werk en inkomen.

De regio Rivierenland kent veel instanties en initiatieven die gericht zijn op het ondersteunen van jongeren met vraagstukken of problemen die een relatie hebben met scholing, werk en/of inkomen. Bij meervoudige problematiek is het voor jongeren en hun hulpverleners in de praktijk niet altijd mogelijk een adequate oplossingen te vinden.

Het Kernteam Jongeren Rivierenland is er om te helpen bij het vinden van uitkomsten voor meervoudige problematieken binnen het complexe werkveld.

Contact & informatie:

Het Kernteam Jongeren Rivierenland komt wekelijks bij elkaar om de ontvangen  en de lopende vraagstukken te bespreken.

Het Kernteam is bereikbaar via het volgende e-mailadres: KernteamJongeren@RegioRivierenland.nl

Heb je een vraagstuk of wil je een ervaring delen die voor verbetering vatbaar is, stuur ons dan een e-mail met een beschrijving van de situatie of de vraagstelling. In principe ontvang je na afloop van het wekelijkse overleg een (eerste) reactie.

Werken aan verbetering

Op basis van de gestelde vragen en de gevonden oplossingen, werkt het Kernteam Jongeren Rivierenland aan voorstellen voor verbeteringen in de regio zoals duidelijkere rol- en taakverdelingen, heldere processen en een betere samenwerking.

Het Kernteam ontvangt daarom ook graag voorbeelden van resultaten voor meervoudige problematiek die met (veel) moeite tot stand gekomen zijn en waar een signaal voor verbeteringen uit blijkt.

Verbindingspunt voor professionals met vragen

Tot voor kort ontbrak er een plek in Rivierenland waar professionals complexe vragen van jongeren tussen de 16 en 27 jaar, die betrekking hebben op scholing, werk en/of inkomen, konden stellen.

Het Kernteam Jongeren Rivierenland is de plaats in Rivierenland waar professionals deze vragen kunnen voorleggen. Het team bestaat uit specialisten van het Doorstroompunt, ROC Rivor en Werkzaak Rivierenland die, samen met betrokken partners, helpen bij het vinden van passende oplossingen.

Onderdeel van de opgave is ook het borgen en verduurzamen van gevonden oplossingen.

De drie doelen van het Kernteam Jongeren Rivierenland:

  1. Ingang voor partners die niet weten wie verantwoordelijk is/ zijn voor een meervoudig vraagstuk van jongeren tussen de 16 en 27 jaar op het gebied van scholing, inkomen of werk;
  2. Bijdragen aan het oplossen van ingediende vraagstukken en situaties die niet door één van de partners zelf verzorgd kan worden;
  3. Vanuit praktijksituaties signaleren van witte vlekken in ‘het systeem/ het aanbod’ en het doen van voorstellen en adviezen hoe deze (structureel) opgelost en gefinancierd kunnen worden.

Het Kernteam Jongeren Rivierenland stelt zich voor:

Wendel van Hees

Doorstroomcoach bij het Doorstroompunt

Als doorstroomcoach ben ik werkzaam bij het Doorstroompunt voor de Regio Rivierenland. Ik begeleid jongeren zonder startkwalificatie bij het vinden van een opleiding, werk of een combinatie daarvan. Hierbij denk ik mee bij zaken als de studie- of beroepskeuze en help ik bij het bepalen van de vervolgstap(pen). Als het nodig is, regelen we in samenwerking met onze partners ook begeleiding en ondersteuning op andere levensgebieden zoals werk, financiën, woonruimte en hulpverlening.

In mijn werk als doorstroomcoach bij het Doorstroompunt zie en hoor je veel dingen die spelen op de bovenstaande onderwerpen. Helaas zijn niet alle dingen eenvoudig, handig of toegankelijk geregeld. Toen ik gevraagd werd om deel te nemen aan het Kernteam Jongeren Rivierenland sprak dit mij dan ook direct aan. Graag draag ik mijn steentje bij om iedereen te helpen bij het vinden van het antwoord op de vraag waar je tegenaan loopt. En waar mogelijk hoop ik vervolgens de weg naar dát antwoord wat makkelijker te maken voor anderen die mogelijk dezelfde vraag hebben.

Wendel van Hees

Debby Kuppen

Werkcoach Jongeren bij Werkzaak Rivierenland

Als Werkcoach Jongeren ben ik werkzaam bij Werkzaak Rivierenland. Ik begeleid jongeren bij hun weg naar werk of richting een opleiding. Deze begeleiding is heel breed. Soms help ik jongeren bij het vinden van de juiste vacature. De jongere weet dan al welke richting hij op wil. Meestal weet een jongere nog niet wat hij zou willen m.b.t. werk en gaan we eerst onderzoeken waar zijn/haar interesses liggen. Steeds vaker begeleid ik jongeren met een psychische kwetsbaarheid en is er eerst iets anders nodig dan werk of scholing. Voor deze jongere is het een zoektocht naar de juiste begeleiding, zorg en ondersteuning.

Toen ik gevraagd werd om deel te nemen aan het Kernteam Jongeren Rivierenland was ik gelijk enthousiast. Ik help mensen graag op weg om het juiste pad te vinden. Dus uitzoeken waar kan ik met mijn vraag naartoe. Of je nu professional bent of ouder van een jongere met een kwetsbaarheid, ik zoek graag de verbinding. Hoe ik dit doe? Ik luister naar je vraag, ik vraag door en ga samen met jou op zoek naar de vraag achter de vraag. Ik vind het leuk om uit te zoeken waar je terecht kan maar ook om niet bestaande wegen te bewandelen. Die zijn vaak uitdagender! Hiervoor is het vaak nodig dat je vasthoudend bent en verder durft te kijken dan bestaande mogelijkheden. Kortom creëer je eigen weg! Daar help ik je graag mee.

Debby Kuppen

Keete Voerman

Projectleider Startacademie ROC Rivor

Als projectleider Startacademie ben ik werkzaam bij ROC Rivor. In die rol verbind ik binnen en buiten ROC Rivor verschillende partijen om de ontwikkeling van jongeren door te kunnen zetten. Het in beeld houden van jongeren en hen aan het leren of werken krijgen zie ik als een belangrijk onderdeel van mijn werk. Binnen het Kernteam Jongeren Rivierenland ben ik bezig met de vraag of de betrokken partners klaar zijn voor aankomende ontwikkelingen bij de doelgroep en de arbeidsmarkt. Ik hoop met het kernteam de onderlinge samenwerking klaar te stomen voor toekomstige vraagstukken op gebied van jongeren en werk.

Als school willen we jongeren opleiden tot duurzaam inzetbare arbeidskrachten voor de arbeidsmarkt. Je bent o.a. duurzaam inzetbaar wanneer je beschikt over de juiste vaardigheden die je opdoet zowel op school als in de praktijk. Werken en leren raakt steeds meer verweven en begint of stopt niet bij de schoolingang, de leeromgeving is de regio.

Keete Voerman