Intentieverklaring Gelderse MBO’s verbindt MBO-onderwijs en arbeidsmarkt

sep 29, 2017 | Nieuws

Unieke samenwerking moet leiden tot nog betere aansluiting bij werkgevers

Onlangs tekenden 9 Gelderse MBO’s en de provincie Gelderland een verklaring waarin zij de intentie uitspreken om te komen tot een gezamenlijke ontwikkelagenda. Het hoofddoel: het verder verbinden van het MBO onderwijs en de arbeidsmarkt.

Daarnaast zullen de ondertekenaars  gezamenlijk onderzoeken op welke wijze het MBO-onderwijs in de regio Gelderland zo goed mogelijk kan aansluiten bij de laatste ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en wat daarvoor nodig is.

Daarbij gaan partijen uit van de stelling: “samenwerken leidt tot verdere verbindingen en nieuwe initiatieven”.  Het is uitdrukkelijk de bedoeling om ook het bedrijfsleven hierin te betrekken, en dat zal ook worden uitgewerkt in een ontwikkelagenda.

De intentieverklaring is geïnitieerd door ROC Rivor en omarmd door de andere MBO’s en de provincie.

Verbinden werkt
Voor de intentieverklaring zijn een aantal uitgangspunten geformuleerd voor de samenwerking:

 • De gezamenlijke bereidheid te komen tot een ‘ontwikkelagenda’ voor de jaren 2018 – 2022;
 • Exploratie van de activiteiten en projecten die de Gelderse MBO-instellingen momenteel zelfstandig uitvoeren;
 • Bezien van de additionele mogelijkheden van reeds bestaande samenwerkingen;
 • Activiteiten, onderwerpen en projecten die op korte termijn samen opgepakt kunnen worden en de ontwikkelgebieden waar behoefte aan is, zowel vanuit het perspectief van de Gelderse MBO-instellingen, het bedrijfsleven als dat van de provincie;
 • Samenstelling van een projectgroep bestaande uit maximaal 5 leden, die de bovengenoemde uitgangspunten uitwerkt in een stappenplan en voorlegt aan de partijen;
 • De bereidheid van iedere partij om ondersteuning in personele zin te leveren om tot deze ontwikkelagenda te komen.

Startconferentie
De projectgroep zal een ontwikkelagenda opstellen waarin de ambities uit de intentieverklaring worden verwoord in een plan van aanpak. Het plan kan, na goedkeuring door het bestuur van de Gelderse MBO’s, worden uitgerold. De ondertekenaars van de intentieverklaring denken erover om een startconferentie te organiseren rondom dit thema. De conferentie zou een eerste activiteit kunnen zijn van de projectgroep.

Een delegatie van de ondertekenaars van de intentieverklaring. Van links naar rechts:

 

 1. Franklin van Rhoon( ROC Rivor)
 2. Gijs de Bont (Helicon opleidingen)
 3. Hanneke Berben (ROC Nijmegen)
 4. Michiel Scheffer (gedeputeerde Provincie Gelderland)
 5. Peter van Mulkom (ROC Nijmegen)
 6. Willem Huiskamp (AOC Oost)

Een delegatie van de ondertekenaars van de intentieverklaring. Van links naar rechts:

 

 1. Franklin van Rhoon( ROC Rivor)
 2. Gijs de Bont (Helicon opleidingen)
 3. Hanneke Berben (ROC Nijmegen)
 4. Michiel Scheffer (gedeputeerde Provincie Gelderland)
 5. Peter van Mulkom (ROC Nijmegen)
 6. Willem Huiskamp (AOC Oost)