Hoe doet Rivierenland het met de Banenafspraak?

sep 26, 2019 | Nieuws

Rivierenland doet het als arbeidsmarktregio goed met het realiseren van de afgesproken doelstellingen van de Banenafspraak. Uit de laatste trendrapportage over 2019 Q1 blijkt dat onze regio op koers ligt met het aantal te realiseren banen voor de doelgroep Banenafspraak in 2019. De afgesproken doelstelling voor dit jaar – 645 extra banen realiseren ten opzichte van de nulmeting (2012) – wordt in het eerste kwartaal ruimschoots gehaald.

Ruim 2000 mensen aan het werk

Sinds de start van de banenafspraak (2015) presteert onze arbeidsmarktregio goed op het gebied van de Banenafspraak. Ruim 2000 mensen uit het doelgroepregister hebben inmiddels een vaste of tijdelijke baan gevonden.

Succes, maar afvlakkende groei

Het afgelopen jaar begint de groei van het aantal (tijdelijke) banen af te nemen. Met name in sector overheid (= onderwijs en overheid) worden de afgesproken doelstellingen niet gehaald.
Zie voor meer (cijfer)informatie de Regionale Trendrapportage Banenafspraak en de factsheet Banenafspraak Rivierenland.

Uitdaging, de lat omhoog

Voor het huidige kalenderjaar, en de daaropvolgende jaren, wordt de lat steeds hoger gelegd. In 2020 moeten er in Rivierenland 795 banen extra gerealiseerd zijn ten opzichte van de nulmeting in 2012. Daarmee moeten er volgend jaar in totaal 1729 banen beschikbaar zijn voor mensen die vallen onder de doelgroep Banenafspraak.

Werkgevers, werknemers, UWV, Werkzaak Rivierenland, het onderwijs en de gemeenten Buren en Neder-Betuwe moeten nauw samen blijven werken en nieuwe initiatieven blijven ontwikkelen om verder te bouwen aan de inclusieve arbeidsmarkt.