Highlights Monitor 2019

mei 28, 2019 | Nieuws

Op 20 mei 2019 is tijdens de Jaarconferentie Techniekpact de jaarlijkse update van de Monitor gepresenteerd: een update van de cijfers over (bèta)techniek. In het kort ziet men onderstaande trends. Ontdek meer en bekijk ook de infographic op www.techniekpactmonitor.nl.  

 

  • In het onderwijs is het aandeel leerlingen en studenten dat kiest voor een bètatechnisch vakkenpakket of een bètatechnische studie gestabiliseerd. Het aandeel bètatechnische wo bachelor en masterdiploma’s is afgelopen jaar (jaren) wel toegenomen.
  • Vacatures voor bètatechnische docenten zijn vaak moeilijk vervulbaar. Het aantal gegeven bètatechnische lesuren is laatste jaren gestegen. 
  • De omvang van de technische arbeidsmarkt is 1,53 miljoen personen, dit is 20% van de werkende beroepsbevolking. Van de werkende mannen heeft 32% een technische baan; van de werkende vrouwen 6%. Het aandeel vrouwen in een technisch beroep is wel licht aan het toenemen.
  • Tussen 2013 en 2018 is het aantal vrouwen in een technisch beroep met 24% gestegen.
  • De vraag op de arbeidsmarkt naar techniek en ict is laatste jaren flink toegenomen. Het aantal technische en ict vacatures is gegroeid. De omvang van de technische beroepsbevolking is eveneens toegenomen. Met name het aantal ict’ers is sinds 2013 gegroeid, met 81.000 personen. 
  • De werkloosheid onder technisch opgeleiden is laag: 3,1% t.o.v. landelijk 4,8% over 2018.