Even voorstellen: Veronique Stevens, adviseur RW-POA Rivierenland

feb 13, 2019 | Nieuws

Graag stel ik me kort aan u voor.

Ik ben Veronique Stevens en sinds januari 2019 actief als adviseur bij RW-POA Rivierenland. Deze rol vervul ik naast mijn werkzaakheden als adviseur bij Werkzaak Rivierenland, waar ik me bezig houd met strategievorming.  Graag willen we RW-POA door ontwikkelen naar een programmabureau waarin de partnerorganisaties meer actief betrokken zijn. Mijn adviseurschap bij RW-POA is in dit proces een concrete stap.

Ik denk dat deze samenwerkingsvorm ook nodig is. Onze samenleving verandert namelijk erg snel. Ook neemt de complexiteit toe. Dit heeft effecten op de arbeidsmarkt en op de vormgeving van het onderwijs. Door binnen onze regio op deze manier samen te werken, kunnen we elkaars kennis, kunde en netwerken nog beter verbinden en benutten.

Waardoor we bijvoorbeeld regionale subsidieaanvragen, zoals de aanvraag voor de “Regiodeal” en “Perspectief op werk” (nog) efficiënter kunnen laten verlopen.

Maar ook thema’s die in onze regio extra aandacht verdienen zoals sociaal ondernemerschap, kunnen we in gezamenlijkheid makkelijker oppakken.

Dit zijn ook de thema’s waar ik me bij RW POA in 2019 ga bezig houden. Ik heb er ontzettend veel zin in! Mocht u al ideeën hebben over bovenstaande thema’s: leuk als u contact opneemt.

Voorlopig ben ik, ook voor RW POA onderwerpen, bereikbaar via

vstevens@werkzaakrivierenland.nl of 06-14235921

Hartelijke groet,

Veronique