Dichterbij dan je denkt

 

In de afgelopen periode is er op de arbeidsmarkt landelijk een krapte aan personeel in vrijwel alle sectoren ontstaan. Deze krapte leidt landelijk, maar ook binnen de regio, tot verschillende problemen. Zo belemmert de krapte de bedrijfsvoering van veel organisaties en leidt het tot het uitstel van diensten en leveringen. Ook bemoeilijkt de krapte het werken aan verscheidene maatschappelijke opgaven en transities.

Actieplan

Om de krapte op de arbeidsmarkt te kunnen bestrijden, heeft de Rijksoverheid het actieplan ‘Dichterbij dan je denkt’ ontwikkeld. Vanuit dit actieplan krijgt iedere arbeidsmarktregio, waaronder Rivierenland, €500.000,- om de inzet van onbenut arbeidspotentieel te vergroten.

Naar ‘Dichtbij dan je denkt’ >

Regionale projecten: impulsgelden

Vanuit de regionale invulling van actieplan ‘Dichterbij dan je denkt’ is er €350.000,- aan impulsgelden beschikbaar voor projecten die een bijdrage leveren aan de match tussen werknemers en werkgevers in Rivierenland. Hierbij staat het beter benutten van onbenut talent centraal.

Regionaal zetten we in op vier kanssectoren: agribusiness, logistiek & transport, techniek en zorg. Ingediende projecten moeten een bijdrage leveren aan minimaal één van de drie sporen uit de strategische agenda onderwijs & arbeidsmarkt Rivierenland. Daarnaast moeten projecten een boost geven aan één van de volgende wervingsroutes: Open Hiring, leerwerktrajecten (waaronder praktijkleren in het mbo), jobcarving & functiecreatie en innovatieve manieren van matching.

Meld uw aanvraag aan

Tot en met 12 januari was het mogelijk om een aanvraag in te dienen. Mocht u alsnog een interessant project hebben, neem dan contact via rwintjens@regioriverenland.nl