Dichterbij dan je denkt

 

In de afgelopen periode is er op de arbeidsmarkt landelijk een krapte aan personeel in vrijwel alle sectoren ontstaan. Deze krapte leidt landelijk, maar ook binnen de regio, tot verschillende problemen. Zo belemmert de krapte de bedrijfsvoering van veel organisaties en leidt het tot het uitstel van diensten en leveringen. Ook bemoeilijkt de krapte het werken aan verscheidene maatschappelijke opgaven en transities.

Actieplan

Om de krapte op de arbeidsmarkt te kunnen bestrijden, heeft de Rijksoverheid het actieplan ‘Dichterbij dan je denkt’ ontwikkeld. Vanuit dit actieplan zijn op 1 april 2023 3 projecten van start gegaan om de inzet van onbenut arbeidspotentieel te vergroten. Ook de RMT-communicatiecampagne is inmiddels van start.

 In het project agro werkt onbeperkt gaan LTO-Noord, Greenport Gelderland en andere partners aan de slag met wervingsroutes als open hiring, jobcarving en een traineeship in de agrisector. In werven, matchen en opleiden van onbenut talen voor Bouw & Energietransitie Rivierenland werkt S-TEC in samenwerking met andere partners aan het realiseren van duurzame plaatsingen van onbenut arbeidstalent binnen de sector Bouw & Energietransitie, bijvoorbeeld via het arbeidsmatchplatform Rivierenland. Met passende werkomgeving voor iedereen gaat ROC Rivor aan de slag met het creëren van een passende werkomgeving voor startende medewerkers en BBL-studenten die nog niet arbeidsfit zijn. Ook wordt er een ondersteuningsaanbod voor praktijkopleiders ontwikkeld.

Regionale projecten: impulsgelden

Vanuit de regionale invulling van actieplan ‘Dichterbij dan je denkt’ is er voor aanvraagronde 2 nog €183.865,- aan impulsgelden beschikbaar voor projecten die een bijdrage leveren aan de match tussen werknemers en werkgevers in Rivierenland. Hierbij staat het beter benutten van onbenut talent centraal. Regionaal zetten we in op vier kanssectoren: agribusiness, logistiek & transport, techniek en zorg.

Ingediende projecten moeten een bijdrage leveren aan minimaal één van de drie sporen uit de strategische agenda onderwijs & arbeidsmarkt Rivierenland. Daarnaast moeten projecten een boost geven aan één van de volgende wervingsroutes: Open Hiring, leerwerktrajecten (waaronder praktijkleren in het mbo), jobcarving & functiecreatie en innovatieve manieren van matching.

Meld uw aanvraag aan

Tot en met 23 juni is het mogelijk om een aanvraag in te dienen. Mocht u een interessant project hebben, gebruik dan dit formulier om uw project aan te melden. Voor vragen kunt u contact opnemen met rwintjens@regiorivierenland.nl

Om een zo groot mogelijke impact te realiseren heeft het de voorkeur om een kleiner aantal grote projecten financieren.