Dashboard van de Basiscijfers Jeugd geactualiseerd

feb 19, 2018 | Nieuws

Op 13 februari hebben SBB en UWV het digitale dashboard van de Basiscijfers Jeugd geüpdatet.Met de Basiscijfers Jeugd geven UWV en SBB een actueel beeld van de kansen en mogelijkheden voor jongeren op de regionale arbeidsmarkt en stagemarkt. Dat doen zij in de vorm van interactieve dashboards.

Elk kwartaal publiceren UWV en SBB een update met recentere cijfers of aanvullende informatie. Ditmaal zijn de cijfers vernieuwd over WW-instroom, werkzoekenden, mbo-vacatures, kans op werk, stage & leerbaan, studenten & gediplomeerden, gestarte stages en leerbanen, erkende leerbedrijven en regionale ‘stagependel’.

 

Belangrijkste uitkomsten

De belangrijkste uitkomsten van de nieuwe Basiscijfers Jeugd zijn als volgt:

  • In 2017 nam de WW-instroom van jongeren met 23% af ten opzichte van een jaar eerder (van 80.249 naar 61.694).
  • De afname is het sterkst in de detailhandel (-35%), gezondheidszorg, welzijn & cultuur (-34%) en bouwnijverheid (-34%).
  • Het aantal mbo-vacatures is fors toegenomen. In het tweede kwartaal van 2017 ontstonden er ongeveer 126.400 vacatures. Dat is een stijging van bijna 22.000 (21%) ten opzichte van diezelfde periode in 2016. De meeste mbo’ers zijn nodig in de richting Gastvrijheid, Retail en Zorg.
  • Jongeren die nu starten met een mbo-opleiding hebben een goed baanperspectief als zij bijvoorbeeld kiezen voor de opleiding servicemonteur, verkoper detailhandel of mbo-verpleegkundige.
  • Het totaal aantal mbo-studenten is in schooljaar 2017/2018 met ruim 6.900 gestegen ten opzichte van het voorgaande schooljaar tot ruim 486.000. Het aantal studenten dat een beroepsopleidende leerweg (bol) volgt is met 1.000 gedaald tot bijna 379.000. Het aantal studenten dat een beroepsopleiding met een combinatie leren en werken (bbl) volgt, is met ruim 7.900 gestegen tot bijna 108.000.
  • Bedrijven hebben grote behoefte aan vakmensen. SBB stelt vast, dat steeds meer jongeren worden opgeleid in de praktijk. Vergeleken met een jaar eerder, stijgt het aantal studenten dat gestart is met een leerbaan in 2017 van 64.000 naar 65.200.
  • Nederland telt ruim 251.000 leerbedrijven met één of meer erkenningen. De meeste leerbedrijven zijn actief in de zorg, gevolgd door office en retail. Daarnaast kunnen studenten de meeste actieve leerbedrijven vinden in Rijnmond, Groot Amsterdam en Friesland.
  • SBB brengt de regionale stagependel in beeld, die laat zien welk aandeel van de studenten een stage of leerbaan heeft buiten de eigen regio. Met name Groot Amsterdam gaan relatief veel stagiairs die buiten de regio wonen.