Compensatie werkgevers voor uitgekeerde transitievergoeding bij ontslag zieke werknemers

nov 23, 2016 | Nieuws

Werkgevers krijgen compensatie voor de kosten van ontslag van langdurig zieke werknemers. De Ministerraad heeft ingestemd met een wetsvoorstel daartoe van minister Asscher. Het voorstel is voor advies naar de Raad van State gestuurd.

De kosten van de zogeheten transitievergoeding die een werknemer ontvangt als hij of zij na twee jaar ziekte wordt ontslagen, zullen voortaan worden betaald uit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf).

Wel zal hierdoor de werkgeverspremie stijgen. De maatregel beoogt tegemoet te komen aan zorgen van werkgevers over het geheel aan financiële verplichtingen met betrekking tot langdurig zieke werknemers.