CNV pleit voor stoppen herkeuren Wajongers van 50

feb 4, 2017 | Nieuws

Wajongers

Het CNV pleit ervoor Wajongers van vijftig jaar en ouder niet meer te herindelen. De kans dat deze Wajongers nu nog aan werk komen is minimaal, waarom laten we ze gewoon niet met rust?

Verder vind ik dat jonggehandicapten een individueel recht op ondersteuning moeten krijgen van gemeenten. Dat zal gemeenten dwingen meer te doen voor deze groep”, aldus CNV voorzitter Maurice Limmen in een brief aan de Tweede Kamerleden.

Tweede Kamer

De Tweede Kamer overlegt over de Participatiewet op donderdag 26 januari. Eerdere signalen leken te suggereren dat Wajongers van 50 jaar en ouder niet meer heringedeeld zouden worden. Later bleek dit genuanceerder te liggen.

Limmen vindt het kwalijk dat hierdoor onduidelijkheid is ontstaan onder Wajongers. “Ik roep de staatssecretaris op om Wajongers van 50 jaar en ouder de zekerheid te geven dat ze hun oude uitkering behouden ook als ze nu wel werken en onverhoopt hun baan verliezen. Want de kans dat deze groep daarna nog een baan vindt is zeer minimaal.”

Recht op ondersteuning

Limmen doet in zijn brief aan de Kamerleden ook een voorstel tot een individueel recht op ondersteuning van de gemeente. Het blijkt namelijk dat veel jonggehandicapten niet in beeld zijn bij gemeenten omdat ze geen uitkering ontvangen, voortijdig school hebben verlaten of weer thuis zitten na werk.

Gemeenten hebben geen financiële prikkel om deze groep te ondersteunen naar werk. Hierdoor zit een grote groep jonge mensen onnodig thuis. Een individuele recht op ondersteuning zal gemeenten dwingen meer te doen voor deze groep.

Meer informatie over de subsidie is te vinden op de website van het agentschap SZW.