Business Plan 2017-2021 Leren en Werken Rivierenland

mrt 14, 2017 | Nieuws

ROC Rivor, Werkzaak en UWV hebben op 28 februari het Business Plan Leerwerkloket Rivierenland 2017-2021 ondertekend. De partijen werken samen in het Leerwerkloket Rivierenland om mensen te stimuleren een leven lang te blijven leren.

Een leven lang leren is belangrijk om een baan te vinden en te behouden, zeker in de arbeidsmarktregio Rivierenland. De regio kan getypeerd worden als een ‘daily regional system’: werkgevers en werknemers zijn sterk regionaal gebonden.

Bijleren en omscholen: een must!

De arbeidsmarkt kenmerkt zich als relatief laag opgeleid, met veel mobiliteit tussen de sectoren. Bijleren en omscholen is dus een must! Voor werkgevers is het belangrijk zich te realiseren dat zij op korte en middellange termijn werknemers uit de regio nodig hebben die bij hen passen.

En werknemers zullen zich gedurende hun carrière moeten realiseren dat blijven ontwikkelen noodzakelijk is. Het Leerwerkloket Rivierenland vervult een advies-schakelfunctie tussen arbeidsmarkt en onderwijs voor werkgevers, werkzoekenden en werknemers.

Taalakkoord

Daarbij voert het Leerwerkloket het Taakakkoord uit (www.taalakkoord.nl) en bestrijdt zij sinds 2015 de laaggeletterdheid in Rivierenland. De partners in het Leerwerkloket Rivierenland worden ondersteund door het landelijke team Leren en Werken en ontvangen samen 100.000 euro jaarlijkse subsidie vanuit MinSZW. Meer informatie vindt u op: rivierenland.lerenenwerken.nl.

Bent u werkgever, werknemer of werkzoekend en heeft u een leer-werkvraag? Neem direct contact op met onze adviseurs: rivierenland@lerenenwerken.nl of bel 06 – 468 52 234.

Meer informatie over de subsidie is te vinden op de website van het agentschap SZW.