Arbeidsperspectieven laaggeletterden tot 2020

feb 3, 2017 | Nieuws

In opdracht van Stichting Lezen & Schrijven heeft het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van Maastricht University een onderzoek uitgevoerd naar arbeidsmarktperspectieven voor laaggeletterden.

Het rapport van ROA schetst de verwachte arbeidsmarktsituatie van laaggeletterden in Nederland tot 2020. Laaggeletterden bevinden zich niet significant vaker of minder vaak  in beroepssegmenten die de komende jaren naar verwachting zullen krimpen of groeien. Daartegenover staat dat  ze wél vaak werken in beroepssegmenten waar de komende jaren veel vervanging van huidige werknemers verwacht wordt. Op zichzelf zou dit de kansen op werk voor werkzoekende laaggeletterden kunnen vergroten.

Echter, laaggeletterden werken ook meer in beroepssegmenten waar binnen het voor werkgevers in de toekomst weinig moeite kost om de gewenste personeelssamenstelling te realiseren. Zodoende wordt verwacht dat laaggeletterden in de toekomst veel concurrentie van niet laaggeletterden zullen ondervinden bij het verkrijgen en/of behouden van werk.