Arbeidsmarkt

Net als andere regio’s heeft Rivierenland te maken met personeelstekorten in verschillende sectoren (techniek, transport en logistiek, zorg, recreatie en toerisme). Daar komt nog bij dat de regio te maken heeft met bovengemiddelde vergrijzing en ontgroening, een dalend aantal inwoners en een gemiddeld laag opleidingsniveau.

Bij het aanpakken van arbeidsmarktvraagstukken gaat het niet alleen om het oplossen van de kwantitatieve vervangingsvraag. Er is ook een kwaliteitsslag nodig. Het werk op de arbeidsmarkt van de toekomst is complexer, wordt vaak anders georganiseerd en vraagt om andere vaardigheden.

De vraag van werkgevers voor de komende jaren richt zich vooral op gediplomeerden op niveau 3,4 en 5 (hbo). Een arbeidsmarktpotentieel dat onvoldoende beschikbaar is in de regio. De verbinding van vraag naar aanbod valt niet te beantwoorden zonder scholing daar een prominente rol in te geven.

Ook het thema Leven Lang Ontwikkelen wordt steeds meer van belang. De participatiegraad zal, om de regionale economie op peil te houden, ook moeten toenemen, bijvoorbeeld door meer zij-instromers op de arbeidsmarkt in te laten stromen.