Arbeidsmarkt groeit meer dan verwacht, bijna miljoen vacatures

feb 3, 2017 | Nieuws

De Nederlandse economie groeit dit jaar opnieuw sneller dan verwacht, vooral omdat consumenten meer geld uitgeven. De meeste bedrijven staan er goed voor en het UWV verwacht 965.000 vacatures in 2017.

De groei van het binnenlands product komt in 2017 uit op 2,3% en zal in 2018 solide doorgroeien, blijkt uit de nieuwe halfjaarlijkse ramingen van De Nederlandsche Bank (DNB), die vandaag zijn gepubliceerd.

 

Werkloosheid onder het half miljoen

De arbeidsmarkt verrast in positieve zin, met een opvallend grote daling van de werkloosheid van gemiddeld 6,0% in 2016, naar 5,3% in 2018, ofwel 472 duizend personen. Het verbeterde beeld blijkt ook uit de daling van de werkloosheid onder ouderen en langdurig werklozen, voor het eerst sinds lange tijd.

Eind 2013 waren er zeven werklozen per vacature. Deze verhouding is inmiddels teruggelopen naar drie werklozen per vacature, wat aangeeft dat de spanning op de arbeidsmarkt geleidelijk oploopt. Deze positieve ontwikkelingen zorgen ervoor dat meer mensen zich zullen melden op de arbeidsmarkt, wat de afname van het werkloosheidspercentage in 2017 en 2018 enigszins dempt.

 

Bijna miljoen vacatures

Door de aanhoudende economische groei neemt het aantal vacatures sterker toe dan voorspeld. Het UWV verwacht 965.000 vacatures in 2017. Daarmee komt het niveau van vlak voor de economische crisis weer in zicht. Ook de banengroei zet stevig door. Naar verwachting groeit de werkgelegenheid dit jaar met 138.000 banen (+1,4 procent), waarvan 50.000 banen in de uitzendsector. Dit staat in de arbeidsmarktprognose van UWV.

Bedrijven worden actiever en hebben mensen nodig

Het aantal vacatures groeit doordat bedrijven hun activiteiten uitbreiden en mensen nodig hebben. Werknemers wisselen ook vaker van baan vanwege de goede economische verwachtingen.

Het grotere aantal beschikbare vacatures biedt werkzoekenden meer kansen op werk, vooral in sectoren met een groeiend aantal moeilijk vervulbare vacatures zoals de ICT en de techniek.

 

Vooral groei in flexibele banen

UWV gaat op basis van de meest recente macro-economische cijfers van het CPB uit van een toename van het aantal werknemersbanen met 118.000 (+1,5 procent) en een plus van 20.000 banen van zelfstandigen (+1 procent) in 2017.

De groei zit vooral bij flexibele banen zoals tijdelijke contracten, uitzendkrachten en ZZP’ers. Omdat mensen meer besteden ontstaan er ook meer banen in consumentgerichte sectoren, zoals de detailhandel en de horeca. Ook groeit de werkgelegenheid in de groothandel, de specialistische zakelijke dienstverlening (zoals architecten- en ingenieursbureaus en advocatuur) en de sector zorg en welzijn.

Overheid bezuinigt nog steeds op personeel

De financiële dienstverlening en het openbaar bestuur profiteren niet van de toegenomen economische activiteit. Door de digitalisering van de dienstverlening neemt het aantal banen in de financiële sector al jaren af. In 2017 rekent UWV op een daling met 7.000 banen (-3 procent). In het openbaar bestuur voorziet UWV dit jaar een krimp met 9.000 banen (-1,8 procent).