De All-in Werkgeversprijs is er voor ondernemers die geloven in een inclusieve arbeidsmarkt en bereid zijn om de stap te zetten om mensen die wat extra begeleiding nodig hebben verder te helpen naar een volwaardige plek in onze samenleving en op de werkvloer. Bedrijven als de PLUS Giel Smits in Culemborg die dit jaar de prijs in ontvangst mocht nemen voor de gemeente Culemborg.

All In Werkgever van het jaar 2023 gemeente Culemborg: PLUS Giel Smits

De PLUS supermarkten staan bekend om hun eigen gezicht: PLUS is een organisatie met in principe allemaal zelfstandige ondernemers. Sinds de fusie met de COOP zit daar wel een filiaaltak in, maar feitelijk is het een coöperatie waar de ondernemers mede-eigenaar van zijn. Daardoor is de vrijheid in hoe de winkel eruit ziet groot en kan elke PLUS voor een belangrijk deel zelf bepalen hoe de winkel vorm gegeven wordt.

Belangrijk daarin is dat de winkel past bij het specifieke marktgebied: de wijk waarin de PLUS gevestigd is. Dat is ook wat Giel Smits, eigenaar van de PLUS Giel Smits in Culemborg, aantrok in de keten. Giel kijkt naar de wijk, de samenstelling ervan en vormt op basis daarvan ideeën die hij ook inbrengt in het landelijk overleg waarin nieuwe ideeën gestalte krijgen en uitgedragen worden naar overige PLUS vestigingen. Ook met oog op zijn team samenstelling heeft hij een heldere visie: “Iedereen verdient zijn plek in deze samenleving, dat betekent ook een volwaardige plek op de werkvloer,” aldus Giel.

Oog voor diversiteit

“Natuurlijk heeft de PLUS een duidelijk gezicht naar buiten. Er zijn zeker zaken die landelijk worden afgesproken en geregeld zijn, maar toch kan ik voor een groot gedeelte zelf bepalen hoe mijn assortiment er uit ziet, welke activiteiten ik ontplooi en hoe ik het team samen stel,” vertelt Giel. “Ik kan het doen zoals ik denk dat het goed is. Zo kiezen wij medewerkers die passen in de wijk waarin wij zitten. Dit is een wijk met een grote diversiteit aan mensen en zo hebben we ons team ook samengesteld.”

Maatschappelijk betrokken

“Wij proberen mee te denken bij wat er in de wijk gebeurt. Zo doen we veel aan sponsoring. We ondersteunen de grote landelijke goede doelen, maar zullen ook altijd meehelpen met wijkevenementen en onze steun geven aan lokale partijen. We kijken dan wel altijd of we van dat wat we sponsoren meer kunnen maken. Bijvoorbeeld: deze week kwam een groepje scholieren bij me met de vraag of ik een schoolactiviteit kon sponsoren. Dat willen we zeker, we gaan dan in overleg met die scholieren om te zien wat we het beste zouden kunnen doen.

Op die manier bedachten we samen dat wij broodjes en knakworsten sponsoren en dat de scholieren op hun beurt broodjes knakworst verkopen. Dat betekent dat met de donatie die wij doen, nog meer geld kan worden opgehaald. Zo kijken we altijd zo breed mogelijk naar wat er nodig is en hoe we daar onze maatschappelijke rol in kunnen spelen. En dat geldt ook voor ons personeelsbeleid.”

Spiegel van de samenleving

“Ons team is samengesteld zoals de wijk samengesteld is. Met mensen van alle leeftijden, culturen en pluimage en daar horen ook mensen met een bepaalde achterstand tot de arbeidsmarkt bij. Op die manier kan iedereen zich thuis voelen in onze winkel. Dat geldt voor onze klanten, maar ook voor onze medewerkers. Via bemiddeling vanuit het WerkgeversServicepunt zijn er  nu vier mensen werkzaam die vanuit Werkzaak Rivierenland bij ons zijn gekomen.

We hebben een jongen op de broodafdeling, Mike, die naast een fysieke beperking ook snel afgeleid raakt. Hij wordt op zijn afdeling heel goed begeleid door zijn collega’s, waardoor hij in staat is om zijn taken zelfstandig uit te voeren. Naast Mike hebben we William, die een aantal jaren geleden een ernstig ongeluk heeft gehad en daardoor wat meer tijd nodig heeft om zich dingen eigen te maken. Hij werkt op de bus en doet de bestellingen. Hij heeft het daar helemaal naar zijn zin. Simone is begonnen op de broodafdeling, dat was wat lastig voor haar, we hebben toen gekeken naar wat wél bij haar past.

Ze werkt nu al een aantal jaar als cassière, wat helemaal in haar straatje is omdat ze heel erg klantvriendelijk is. Ze heeft onlangs zelfs haar certificaat behaald om ook in de slijterij klanten te kunnen helpen. Op de zuivelafdeling hebben we Corné, hij is verantwoordelijk voor het vullen. Alle vier hebben hun plek in ons team gevonden en vervullen, waar nodig met wat hulp van hun collega’s, zelfstandige taken. Waar nodig zetten we digitale hulpmiddelen in om ze te helpen.”

Zelfstandig en volwaardig functioneren

“Alle vier werken op een afdeling die bij hen past en waar zij de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben en waar ze kunnen groeien in hun functie. Corné bijvoorbeeld is nu zo ver dat hij een BBL opleiding gaat volgen. Dat wilde hij graag en hij is daar nu ook klaar voor. Het is mooi om te zien als een medewerker zich op zo’n manier doorontwikkelt.

We behandelen iedereen dan ook als volwaardig teamlid. Iedereen krijgt bijvoorbeeld gewoon een functioneringsgesprek en wordt aangesproken op zijn of haar werk. En dat kan weleens lastig zijn, maar aan de andere kant wordt het ook heel erg gewaardeerd dat ze op een volwassen manier benaderd worden. Dat zegt toch ook dat ze niet onderdoen voor de ander. We behandelen iedereen op dezelfde manier. En zo hoort het in mijn ogen ook.”

 

“Dat wat we doen voor anderen is blijvend.”

– PLUS Giel Smits​ –

Werkzaak maakt deel uit van het WerkgeversServicepunt (WSP) Rivierenland.

WSP is hét aanspreekpunt voor werkgevers in Rivierenland die inclusief willen ondernemen. Het is een samenwerking tussen UWV, Werkzaak Rivierenland en gemeenten Buren, Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbommel.