De All-in Werkgeversprijs is er voor ondernemers die geloven in een inclusieve arbeidsmarkt en bereid zijn om de stap te zetten om mensen die wat extra begeleiding nodig hebben verder te helpen naar een volwaardige plek in onze samenleving en op de werkvloer. Bedrijven als de Herbergier Tiel die dit jaar de prijs in ontvangst mocht nemen voor de gemeente Tiel.

All In Werkgever van het jaar 2023 gemeente Tiel: De Herbergier

René en Judith startten twee en een half jaar geleden als herbergier in Tiel.  Het eerste zaadje dat tot die keuze leidde was de opname van Judiths moeder in een groot zorgcentrum. Een centrum waarin er geen persoonlijke aandacht was voor de bewoners. Dat gaf een naar gevoel. Toen een tijdje daarna ook Judiths dementerende vader moest worden opgenomen, kwamen zij in contact met de kleinschalige Herbergier. Een concept dat hen na aan het hart ligt. Zij besloten op hun 59e om hun carrière vaarwel te zeggen en herbergier te worden. In Herbergier Tiel wonen 16 dementerende ouderen. Zij worden verzorgd en bijgestaan door 35 professionals die naast verzorgende taken vooral aandacht hebben voor het welzijn van de bewoners.

Met aandacht voor de mens

Judith is verpleegkundig specialist, neemt de verpleegkundige taken op zich en leidt het team. René pakt de klussen op die in huis gedaan moeten worden en verzorgt de boekhouding. Het team is divers en bestaat uit 35 zorgmedewerkers, die ook de verschillende welzijnstaken op zich nemen. “We geven hier ongehaaste, persoonsgerichte zorg. Onder mijn begeleiding richten we ons op de medische- en zorgtaken, maar als de bewoner eenmaal aangekleed klaar is voor de dag, dan begint ons werk eigenlijk pas echt.

We gaan met ze wandelen, doen een spelletje, gaan één op één de fysiotherapeutische oefeningen aan en verzinnen van alles om de bewoners een volle, fijne dag te geven gericht op de individuele wensen van de bewoner. Dat is een heel andere werkwijze en focus dan de gemiddelde zorgmedewerker gewend is. Dat vergde dan ook best wat aanpassing,” vertelt Judith.

Je plek weer vinden

René vult aan: “Er zijn wat mensen weggegaan en daar zijn nieuwe VIG verzorgenden voor teruggekomen. Daarnaast zijn er een aantal mensen actief die door Werkzaak Rivierenland worden begeleid. Zoals Juliana, een mevrouw uit Syrië die al heel wat heeft meegemaakt. Zij heeft hier haar rust gevonden. Ze is kok en runt nu de keuken, is gastvrouw en pakt ook wat activiteiten op met de bewoners. Uit het onderzoek dat Werkzaak bij ons heeft uitgevoerd kwam naar voren dat we een activiteitencoördinator konden gebruiken.

In samenwerking met Werkzaak begeleiden we ook medewerkers een mooi diploma te halen, bijvoorbeeld  Simona, een helpende die haar roots heeft in Cambodja en bij ons een BBL-VIG traject kan volgen. Het is vervelend om te constateren, maar je ziet toch dat veel mensen met een buitenlandse achtergrond moeilijk aan het werk komen, terwijl het voor ons mensen zijn die vanuit hun culturele achtergrond ouderen met liefde en aandacht benaderen en dat past juist weer heel goed bij ons.”

Waardevolle toevoeging

“Het zijn medewerkers die we boven normatief kunnen inzetten, dat maakt dat we de taken over meer mensen kunnen verspreiden, daar is iedereen mee geholpen. Onze medewerkers worden ontlast en de medewerkers die zo kunnen worden ingezet vinden een mooie en waardevolle werkplek. En er zijn meer voorbeelden. Zo is er een BOL student die al heel wat uitdagingen in zijn leven tegen is gekomen. Deze jongen probeert zijn leven weer op de rit te krijgen. Het is heel fijn dat we daar een rol in kunnen spelen. Voor iedereen zetten we, o.a. in samenspraak met Werkzaak, een route uit die haalbaar is. Maar ook buiten Werkzaak om weten mensen ons te vinden. Zo hebben we een gedeeltelijk arbeidsongeschikte meneer die nu voor ons wat klusjes doet in huis op de momenten dat hij daar fysiek toe in staat is.

Waar het op neer komt is dat we een heel fijn team met mensen om ons heen hebben die met aandacht voor onze bewoners zorgen. Elke medewerker krijgt de individuele aandacht, Zo  proberen we voor iedereen simpelweg een fijne werkplek te creëren. Waar het uiteindelijk om gaat is dat iedereen zich hier thuis voelt.”

“Het maatwerk dat we bieden maakt ons werk zo leuk.”

– De Herbergier –

Werkzaak maakt deel uit van het WerkgeversServicepunt (WSP) Rivierenland.

WSP is hét aanspreekpunt voor werkgevers in Rivierenland die inclusief willen ondernemen. Het is een samenwerking tussen UWV, Werkzaak Rivierenland en gemeenten Buren, Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbommel.