Aanvraag Professionalisering Werkgeversdienstverlening

jul 3, 2019 | Nieuws

In het kader van het programma Matchen op Werk heeft het ministerie van SZW budget beschikbaar gesteld aan de arbeidsmarktregio’s voor professionaliseringsactiviteiten van werkgeversdienstverlening.

Het is een éénmalige impuls, met als doel de gezamenlijke ontwikkeling van medewerkers (zowel van gemeenten als UWV) van de regionale werkgeversservicepunten. De Programmaraad faciliteert dit proces.

Er is voor iedere arbeidsmarktregio een bedrag beschikbaar van €27.500. De aanvraag wordt door de centrumgemeente gedaan (één aanvraag per regio). Het programmabureau RW-POA Rivierenland ondersteunt de centrumgemeente bij het realiseren van een gezamenlijke aanvraag voor Rivierenland. Zeker, omdat de professionalisering van de regionale werkgeversdienstverlening een actiepunt is in het Marktbewerkingsplan RW-POA Rivierenland 2019/2020.