Terugblik en Vooruitblik 2022 -2023

RW-POA in Vogelvlucht

Door de toenemende complexiteit van de arbeidsmarkt en de snelheid waarmee ontwikkelingen zich voltrekken, wordt er veel gevraagd van de partners. Voor nieuw toetredende partners in het RW-POA netwerk en voor belangstellenden is in 2022 en begin gemaakt met een e-learning introductieprogramma.

De aanleiding was de installatie van een groot aantal nieuwe wethouders in de diverse gemeentes na de gemeenteraadsverkiezingen. Het e-learning programma biedt door middel van korte informatieve filmpjes een snel inzicht en overzicht over de arbeidsmarktregio Rivierenland, de dossiers, de overlegstructuren, financiële organisatie en de rollen van de partners.

De filmpjes zijn tot stand gekomen in samenwerking met het DigiLab Rivierenland van ROC Rivor.

Vooruitblik 2023:

Het e-learning wordt in 2023 verder uitgebreid met actuele onderwerpen op het gebied van de regionale arbeidsmarkt en onderwijs.