Terugblik en Vooruitblik

Regionaal Mobiliteitsteam Rivierenland van start

De coronacrisis heeft  impact op de arbeidsmarkt. Er verdwijnen banen, werk verschuift en nieuw werk ontstaat. Dat vraagt dat mensen soms van baan moeten wisselen, of zich moeten aanpassen om hun huidige werk te kunnen behouden. Sommige mensen hebben daar extra hulp bij nodig.

Daarom is ook in onze arbeidsmarktregio een Regionaal Mobiliteitsteam gestart.

Samenwerking biedt hulp op maat

Gemeenten, UWV, onderwijs, Werkzaak, Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven, vakbonden en werkgeversorganisaties werken samen om die hulp te kunnen bieden. Voor mensen die net iets meer hulp nodig hebben bij het zoeken en vinden van werk dan de reguliere begeleiding en maatregelen, staan regionale mobiliteitsteams klaar. Die teams bieden hulp op maat. Ongeacht of iemand bijvoorbeeld al een uitkering heeft.

Speciale aandacht voor ZZP’ers, jongeren en mensen uit de Banenafspraak

De teams gaan ook mensen helpen die een baan hebben maar met werkloosheid worden bedreigd, zodat ze zo snel mogelijk van werk-naar-werk gaan. Er is speciale aandacht voor zzp’ers, mensen uit de Banenafspraak en jongeren. Ook voor bedrijven en sectoren is er ondersteuning: bijvoorbeeld om personeel van werk naar werk te begeleiden, of bij de uitdaging om voldoende gekwalificeerd personeel binnen te halen.

Nieuwe website rivierenlandwerkt.nu

Op 29 mei jl. 2021 hebben de samenwerkende partners in Rivierenland een samenwerkingsovereenkomst ondertekend waarmee ook in Rivierenland het startsein gegeven is voor een Regionaal Mobiliteitsteam. Dit team is op 28 juni gestart met de werkzaamheden en reeds zijn de eerste mensen geholpen om van werk naar werk te gaan.

Kijk op de website: www.rivierenlandwerkt.nu

Vooruitblik 2022:

Ook komend kalenderjaar loopt de dienstverlening van het RMT door.