Terugblik en Vooruitblik 2022 – 2023

Regio in beeld

Ook in 2022 verzorgde UWV waardevolle en actuele informatie over de ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt. Gezien de grote uitdagingen en spanningen op de arbeidsmarkt is inzicht in alle doelgroepen en sectoren van groot belang.

Ook mensen die niet meteen in beeld zijn bij de instanties worden, dankzij de samenwerking van UWV met het CBS, nu meegenomen in overzichten en rapportages. Dit biedt een nog vollediger beeld van het onbenutte arbeidsmarktpotentieel.

Een goed zicht op het onbenutte arbeidsmarktpotentieel in Rivierenland is van belang om bijvoorbeeld de dienstverlening en communicatie van het RMT (Regionaal Mobiliteitsteam) effectief te kunnen vormgeven. Zodat iedereen die kan en wil werken gestimuleerd wordt in gesprek te gaan met het RMT om de mogelijkheden te verkennen.

In 2022 is de samenwerking met de UWV afdeling arbeidsmarktinformatie en -advies geïntensiveerd . Dit heeft geleid tot bruikbare maatwerkrapportages voor Rivierenland. Wilt u meer weten over de regionale arbeidsmarkt, de cijfers en de analyses?

Het rapport Regio in Beeld vindt u hier, deze geeft u inzicht in de huidige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de Rivierenland. Ook verwijzen wij u graag naar de regiopagina op onze arbeidsmarktinformatie website: Arbeidsmarktregio Rivierenland.

Wilt u suggesties met ons delen of heeft u nog vragen over de regionale arbeidsmarkt? Stuurt u dan een bericht naar of naar Willem.H.C.Schrijver@uwv.nl