Terugblik en Vooruitblik

Overbruggingsfase COVID-19 provincie Gelderland

In 2020 heeft de provincie een extra financiële impuls beschikbaar gesteld om de gevolgen van COVID-19 op de arbeidsmarkt zoveel mogelijk te beperken. RW-POA Rivierenland heeft samen met UWV, Werkzaak Rivierenland, Leerwerkloket Rivierenland en ROC Rivor een regionaal plan ontwikkeld en de beschikbare financiële impuls aangevraagd. In 2021 hebben de verschillende partners met deze gelden verschillende deelprojecten gerealiseerd. Benieuwd welke?

  • Het inzetten van transitievouchers voor kortdurende trajecten in combinatie met het tijdelijk versterken van de capaciteit bij het Leerwerkloket;
  • De begeleiding van 80 jongeren naar werk door inzet van extra jongerencoaches via UWV WERKbedrijf Rivierenland en Werkzaak Rivierenland;
  • Het uitbreiden van het kortdurende scholingsaanbod ‘Oriëntatie op ondernemerschap/ondernemendheid’ voor nieuwe doelgroepen (bijvoorbeeld TOZO-aanvragers) en de inzet van dit scholingsaanbod voor 45 deelnemers;
  • Het uitvoeren van 50 praktijksimulaties door extra inzet in het Praktijklab van ROC Rivor.

De deelprojecten ‘jongerencoaches’ en  ‘praktijksimulaties’ zijn in 2021 succesvol afgerond. De projecten van de ‘transitievouchers’ en het scholingsaanbod ‘Oriëntatie op ondernemerschap’ kennen nog een doorloop naar 2022. Ook daarvan is de verwachting dat deze projecten conform projectplan succesvol worden afgerond.

Vooruitblik 2022:

In 2022 worden de deelprojecten van de transitievouchers en het scholingsaanbod ‘Oriëntatie op ondernemerschap’ conform plan uitgevoerd. De verwachting is dat deze projecten voor de zomer van 2022 worden afgerond waarna over de gehele overbruggingsfase van het regionale project een eindverantwoording bij de provincie Gelderland zal worden ingediend.