Terugblik en Vooruitblik

Oriëntatie op ondernemerschap voor UWV

Het ROC Rivor programma ‘Oriëntatie op ondernemerschap’ voor startende ondernemers vanuit het UWV is in 2021 door ruim 50 kandidaten afgesloten. Ondanks de Corona perikelen, ziet een flink aantal kandidaten goede kansen voor de opstart van hun onderneming.

Er blijkt grote animo voor het door ROC Rivor en UWV ontwikkelde programma.

Regionale bedrijven en ondernemers delen ervaringen en netwerk

ROC Rivor heeft het programma i.s.m. Ondernemend Rivierenland (ONR) en UWV doorontwikkeld en toegespitst op startende ondernemers. Het ONR netwerk heeft een belangrijke rol in het programma. We vinden het belangrijk dat juist ondernemers en bedrijven uit de regio hun kennis, ervaringen en netwerk delen in het programma. Rabobank West Betuwe, Elassaiss, Nehem KMC en RiBizz hebben een deel van het programma ingevuld. Ook worden de ondernemersverenigingen zoals Ribizz en OCT actief benaderd om deze groep potentiële starters een podium en toegang tot een netwerk te geven.

Faciliteren zelfstandig ondernemerschap

Met dit unieke project wordt (startend) ondernemerschap in Rivierenland gestimuleerd. Naast dat het goed aansluit bij de doelstellingen vanuit Perspectief op Werk, is het ook een ambitie van ONR: Het faciliteren van zelfstandig ondernemerschap.

Het programma is één van de 18 projecten van Perspectief op Werk, een programma met als doel mensen die nog geen baan hebben, versneld aan het werk te helpen.

Netwerk Ondernemend Rivierenland

Ondernemend Rivierenland (ONR) is een samenwerking van ROC Rivor, het regionaal bedrijfsleven, overheden en onderwijsinstellingen. ONR stimuleert ondernemend gedrag en faciliteert (startende) ondernemers. ONR wordt gesteund door de provincie Gelderland en het Ministerie van OCW.

Vooruitblik 2022:

Naar verwachting wordt er in de loop van 2022 meer bekend over de structurele inbedding van het ondernemerschapsprogramma voor diverse doelgroepen. Zowel voor werkzoekenden als werkenden kan het programma interessant zijn.