Terugblik en Vooruitblik

Organiserend vermogen Techniekpact

Om Rivierenland toekomstbestendig te maken, is het van groot belang om voldoende vakbekwame technici te hebben. Techniek is één van de grootste motoren van de economische welvaart. De vraag naar kennis over en vaardigheden voor toepassing van techniek in niet-technische beroepen neemt de komende jaren alleen maar toe. Regio in Beeld van UWV (november 2021) laat zien dat er een blijvende krapte in Rivierenland is voor beroepen in onder andere de ICT en techniek.

In 2021 heeft programmabureau RW-POA Rivierenland in samenwerking met Platform Techniek een aanvraag voor subsidie Onderwijs en Arbeidsmarkt ingediend bij Provincie Gelderland.

Het project betreft het coördineren en uitvoeren van activiteiten die bijdragen aan de uitvoering van het Gelders Techniekpact. Het doel van dit project is door middel van verschillende activiteiten de instroom en doorstroom in techniek in Rivierenland te bevorderen.

Zo heeft het Platform Techniek  dit jaar leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs in aanraking gebracht met techniek met als doel hen te interesseren voor een opleiding in de techniek. Ook heeft het Platform Techniek hybride techniekdocenten geworven voor o.a. de nieuwe opleiding MBO-4 Smart Building en voor technieklessen op vmbo-scholen. RW-POA Rivierenland heeft breed ingezet op het onder de aandacht brengen van LLO en aanverwante regelingen.

Daarnaast zijn diverse filmportretten van hybride docenten gerealiseerd om hybride docentschap in techniek te promoten en heeft RW-POA deelgenomen aan de overleggen en het netwerk van het Platform Techniek Rivierenland om de netwerken continue met elkaar te blijven verbinden en uit te bouwen.

Vooruitblik 2022:

Voor het jaar 2022 en 2023 is reeds een aanvraag voor de subsidie Onderwijs en Arbeidsmarkt ingediend bij de provincie Gelderland. We willen voortborduren op de reeds ingezette activiteiten, maar we hebben ook nieuwe activiteiten voorgesteld. Zo willen we de in 2020 en 2021 gerealiseerde filmportretten meer onder de aandacht brengen via diverse communicatiekanalen. Ook zal Platform Techniek ondersteuning aanbieden bij ontwerpen van projectonderwijs Smart Building of via thema Duurzaamheid met onderdeel ‘Ontwerp je eigen Tiny House’ met 3D-workshop en VR-beleving. Hierbij wordt aangesloten bij actuele thema’s zoals klimaatverandering en woningtekort, wat mogelijk weer leidt tot meer enthousiasme voor techniek.